Chtějí váš hlas: Co slibují ve Středočeském kraji lídři, kteří se nedostali do debaty ČT?

Česká televize se ve svém předvolebním vysílání věnuje Středočeskému kraji. Kromě večerní předvolební debaty se zástupci kandidátek s největším volebním potenciálem přináší také anketní odpovědi stran, hnutí a koalic, které se do večerní debaty nedostaly. Odpovědi jednotlivých lídrů kandidátek jsou řazeny abecedně podle příjmení a doplňovány po jejich odvysílání na ČT24.

Dělnická strana sociální spravedlnosti - Imigranty a islám v ČR nechceme!

Lídr kandidátky Svatopluk Černý považuje za hlavní téma bezpečnost obyvatel v kraji. „Infiltrují se sem různé nekalé živly, jako jsou podvodníci, násilníci, feťáci a podobně. V nynější době pracuji jako asistent prevence kriminality městské policie v Brandýse nad Labem. Takže s touto tematikou mám dost zkušeností i z dřívějšího působení na ministerstvu obrany, kde jsem se zabýval pořádkovou činností,“ uvedl Svatopluk Černý.

Svatopluk Černý (zdroj: ČT24)

Národní demokracie

Jednička kandidátky Alena Drvotová považuje za důležitá témata kraje školství, zdravotnictví, zaměstnanost. „Mohli bychom se ale také bavit o dotacích na rozhledny, které stojí v údolích, na sportovní areály bez vody a sněhu. Hlavní cíl a úkol spatřujeme v posílení civilní obrany a bezpečnosti obyvatel kraje. Rádi bychom znovu budovali kryty civilní obrany. Rádi bychom poskytovali dotace na výstavbu podzemních podlaží pod rodinnými domy.“ V případě, že by byla zvolena, by Alena Drvotová nejraději krajský úřad zrušila a vrátila se k okresnímu uspořádání: „Provedla bych podrobný audit agend, audit hospodářství. Aktivizovala bych nové zastupitele, aby přemýšleli v horizontu delším než jsou čtyři roky.“

Alena Drvotová (zdroj: ČT24)

Úsvit s Blokem proti islamizaci

Lídr Stanislav Hanovský označuje za hlavní téma voleb zastavení islamizace země. „Především přidělování kvót, bezvízový styk s Tureckem, zajištění bezpečnosti občanů a rozhodně se nám nelíbí způsob, jakým jsou migranti kontrolováni před vstupem do Evropy,“ uvedl Stanislav Hanovský. V případě, že by byl zvolen, zahájil by jednání o koalici, které by mělo vycházet z toho, co už uvedl. „Zásadní úkol by byl rozpočet pro příští rok,“ sdělil.

Stanislav Hanovský (zdroj: ČT24)

Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK

Jednička na kandidátce Dušan Kučera považuje za důležité téma odpadové hospodářství, spolupráci územních jednotek na úrovni kraje, měst a obcí. „Nejdůležitější téma je doprava, silniční komunikace, opravy silnic. Obyvatelstvo je zdlouhavými opravami celkem dost obtěžováno. Středočech, který jede do práce, jezdí mimo patnácti minut hodinu, hodinu a půl. Den nemá deset hodin, je to situace, která si zaslouží dvacet čtyři hodin práce,“ uvedl Dušan Kučera. V případě, že by byl zvolen, jako první by svolal všechny starosty měst a obcí na větší sněm k hejtmanovi, kde by se nastavila pravidla harmonické spolupráce mezi územními jednotkami.

Dušan Kučera (zdroj: ČT24)

NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI

První z kandidátky Jitka Lenková považuje za nejdůležitější téma hospodaření kraje. „To znamená účelné vynakládání prostředků, které mají kraje k dispozici. Středočeský kraj je v řadě případů skutečně zanedbaný. Infrastruktura nedostačuje nárůstu obyvatel, ke kterému v posledních letech došlo,“ sdělila Jitka Lenková. „Dokonce se tomu říká pražské pohraničí, takže potřebujeme každou korunu a každou korunu chceme hlídat.“ Pokud by byla zvolena, hledala by názorově spřízněné spojence. „To znamená ty strany a uskupení, které mají shodné názory a sdílejí stejné hodnoty. To znamená investice do infrastruktury a hodnoty, které máme všichni společné. To znamená české, evropské, tradiční, křesťanské a demokratické.“

Jitka Lenková (zdroj: ČT24)

Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů

Lídr Radek Rozvoral považuje za nejdůležitější téma krajských voleb zabránění islamizace České republiky. Chce prosazovat zákaz umisťování nelegálních migrantů po celé České republice a zákaz propagace islámské ideologie. V případě, že bude zvolen, bude prosazovat zákaz umístění nelegálních migrantů po celém Středočeském kraji a zákaz propagace islámské ideologie. „Zasadíme se o ukončení dalšího zadlužování kraje a provedeme finanční audit. Peníze občanů budeme používat pouze na prospěšné a účelné věci. Prosadíme také návrat vodovodů a kanalizací zpět do rukou obcí a měst, abychom snížili poplatky za vodné a stočné a tím ukončili vyvádění obrovských zisků z prodeje české vody do zahraničí,“ sdělil Radek Rozvoral.

Radek Rozvoral (zdroj: ČT24)

Česká televize se v úterý v předvolebním vysílání věnuje Středočeskému kraji. Kromě večerní předvolební debaty, do níž pozvala zástupce kandidátek s největším volebním potenciálem, nabídla v pravidelných časech také anketní odpovědi stran, hnutí a koalic, které se do večerní debaty nedostaly. Zástupci kandidátek Koruna Česká a Romská demokratická strana se natáčení odmítli účastnit. Se zástupci kandidátek OBČANÉ 2011, Pravého bloku a SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA se nepodařilo spojit s pomocí žádného kontaktu uvedeného při registraci kandidátky.