V sobotu se koná Mezinárodní den archeologie. 5+1 tipů na zajímavé akce

Mezinárodní den archeologie  je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Letos se s v České republice a na Slovensku koná již jeho třetí ročník.

Každoročně třetí sobotu nabízejí v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek, přednášek nebo návštěvy archeologa ve škole.

Poprvé byl slaven ve Spojených státech v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. V roce 2014 se poprvé konal i v České republice.

Letošní ročník nabízí desítky nejrůznějších akcí, které budou vhodné pro děti i pro dospělé. Seznam všech programů najdete na webových stránkách akce nebo na jejich Facebooku. Tady jsou akce, které zaujaly Redakci vědy:

Praha: Archeologický park Liboc (V domcích 29, Praha 6)

Pořádá tradiční Středověkou slavnost, která se bude konat od 14:00 do 18:00. Program bude doplněn ukázkami středověkého šermu a scénkami ze života našich předků. Ke zhlédnutí bude kovářské umění a možnost vyzkoušet si středověké zbraně i zbroj, střelbu z repliky historického luku, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, stříhání ovcí, tesání dřeva i tvoření ve výtvarných dílničkách. K poslechu bude hrát středověká hudba a nebude chybět ani tradiční krmě a nápoje (dobové zelňáky, grilované maso, preclíky a koláčky, pivní speciál atd.). Prohlédněte si také archeologický park, v němž jsou na základě rekonstrukcí prezentovány výsledky archeologických výzkumů.

Praha: Filozofická fakulta UK (Celetná 20, Praha 1, metro Můstek/Náměstí republiky)

Společný program pražských archeologických institucí se jmenuje Žijeme archeologií a probíhá mezi 10:00-16:00. Na co se můžete těšit?

  • Práce archeologa v terénu: výzkum nanečisto, dokumentace pravěkého hrobu, určování kosterních pozůstatků a ukázka nemocných kostí, archeologická laboratoř. Určování stáří nádob, originály i kopie archeologických nálezů z našeho území, archeologický poklad z Týnce nad Labem
  • Olympiáda z dob starověkého Řecka, výroba odlitku antického nálezu a další předměty a informace z dob starého Řecka a Říma
  • Keltská móda s možností vyzkoušení oděvů i starověká kosmetika. Textilní a barvířské techniky napříč historií, tkaní na stavu či s karetkami, výroba přeslenů či šperků
  • Malá škola jeskynního umění pro každého, výroba pravěké sošky, ražba keltských mincí
  • Tajemství kuchyní, které dávno pohltil čas. Drcení obilí na drtidle i kamenném mlýnku
  • V 11:00, 13:00 a 15:00 „Archeologické jednohubky“ - bloky minipřednášek a projekcí na zajímavá témata. V úvodu jednotlivých bloků se pomocí videomostů přeneseme na archeologické výzkumy za kolegy do Egypta a na Slovensko
  • Ve 14:00 proběhne autogramiáda knih Jaroslava Bašty
  • Od 13:00 do 15:00 pravěká hudební show v podání Altsteinzetliche Knochenklangbilder
Archeologické nálezy

Plzeň: Katedra archeologie FF ZČU (Sedláčkova 15, Plzeň)

Mezinárodní den Archeologie začíná v Plzni v 10:00 a bude probíhat až do 18:00 v laboratořích Katedry archeologie a antropologie Filozofické fakulty. Připraven je naučný archeologický workshop a prohlídka obou laboratoří.

Můžete si zahrát na archeologa na pískovišti, určit pohlaví skutečné kostry, slepit keramické nádoby, zdokumentovat naleziště a mnoho dalšího. Vstup na akci je zdarma. Po celý den budou k dispozici odborní pracovníci Katedry archeologie, kteří budou zodpovídat dotazy a pomáhat s úkoly.

Všestary: Archeopark pravěku Všestary (Všestary 238)

Ve Všestarech je Mezinárodní den archeologie dokonce dvoudenní akci, říkají mu tady Archeologické dny. Konají se vždy od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na:

  • 11:00, 14:00 komentovaná interaktivní projekce k tématu
  • 10:30, 13:30 co je archeologický experiment detektor kovů, datování keramiky, datování pomocí letokruhů stromů, rekonstrukce keramické nádoby a mnoho dalšího
Archeologové objevili Venuši v sukni (zdroj: ČT24)

Vyškov: Muzeum Vyškovska (náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město)

V rámci akce se koná komentovaná archeologická procházka. Zajímá vás, jak vypadalo osídlení našeho regionu v dobách, kdy v Egyptě vládli mocní faraoni a na Krétě vzkvétala minojská civilizace? Pak navštivte vrchol Člupy u Maref, jedno z nejzajímavějších pravěkých nalezišť v okolí Bučovic. V doprovodu archeoložky projdete přes keltské pohřebiště až do míst, která obývali lidé starší doby železné a bronzové. Mimo jiné se dovíte také o historii archeologických výzkumů na této lokalitě. Pořadatelé doporučují pevnou obuv a pokrývku hlavy. Časová náročnost je cca 4 hodiny. Prohlídka začíná v sobotu 15. 10. 2016 ve 13:15 hodin, sraz účastníků je na parkovišti čerpací stanice u křižovatky Marefy – Letonice.

Program k Mezinárodnímu dni archeologie nabídne i Česká televize

V jeho rámci vysíláme na ČT24 od 21:05 díl Historie.cs o experimentální archeologii - Pravěk v nás. Jak se vyráběly kamenné nástroje? Jaký byl postup při tavení a odlévání kovů? Co všechno dokázali naši předkové svými primitivními nástroji udělat? Jak tkali látky a co si oblékali? Těmito otázkami se zabývá relativně mladý obor – experimentální archeologie, kdy archeologové zkouší na vlastní kůži různé technologie a postupy. Získané poznatky pak přispívají k odhalování znalostí a dovedností v dávné minulosti lidstva.

Vydáno pod