Na temné planetce Bennu se našly stopy vody, hlásí sonda Osiris-REx

Americká sonda Osiris-REx, která na začátku měsíce po více než dvouleté cestě vesmírem dorazila k planetce Bennu, ohlásila stopy vody. Na webu to oznámil Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Zjištění sonda učinila spektrometrovým měřením během fáze přibližování se k asteroidu. Přístroje ukázaly, že na Bennu jsou přítomny molekuly obsahující atomy kyslíku a vodíku v podobě hydroxylů, což jsou skupiny jednoho atomu vodíku s jedním atomem kyslíku.

Vědci se domnívají, že tyto hydroxylové skupiny jsou přítomny ve vodonosných jílových minerálech – to znamená, že planetka Bennu kdysi byla v kontaktu s vodou. Planetka je sama o sobě příliš malá na to, aby mohla hostit vodu, takže odborníci předpokládají, že voda byla na mateřském tělese, ze kterého Bennu pochází.

Podívejte se na 3D model Bennu: 

„Přítomnost hydratovaných minerálů na asteroidu potvrzuje, že Bennu, pozůstatek raného formování Sluneční soustavy, je pro Osiris-REx vynikajícím vzorkem,“ prohlásila Amy Simonová, která pracuje v týmu obsluhujícím spektrometr Oviris. Oviris je jedním ze tří spektrometrů na palubě sondy, který pracuje ve viditelném a infračerveném spektru.

Vrchol mise teprve přijde

Aparát je také vybaven kamerovými systémy, laserovým výškoměrem a mechanismem pro odběr vzorků z povrchu. Odběr vzorků bude vrcholem mise, sonda se v červenci 2020 k planetce těsně přiblíží a pomocí sběrné hubice se asi na pět sekund přisaje k povrchu. Odebraný materiál Osiris-REx dopraví zpět na Zemi, přistání je plánováno na září 2023.

Vědci mají o materiál z Bennu velký zájem, neboť jim umožní zjistit, jaké chemické látky a horniny planetka obsahuje. Podobná vesmírná tělesa v dávné minulosti totiž s sebou při dopadu na Zemi přinesla organický materiál, který je nutný pro vznik života. 

Asteroid Bennu je velmi lákavým cílem pro NASA především proto, že by měl být bohatý na uhlík – a tedy by se na něm měly dát najít stopy po tom, jak vznikal život. Vědci přirovnávají povrch planetky k asfaltové silnici za horkého dne. Je tmavý, absorbuje většinu světla a mění ho na teplo.

Bennu je planetka patřící do Apollonovy skupiny, která byla objevena 11. září 1999 v rámci projektu Linear. Jedná se o planetku, jež je zařazena na seznam možných hrozeb v podobě možného dopadu na Zem. Původní označení planetky 1999 RQ36 bylo v roce 2013 nahrazeno jménem 101955 Bennu v rámci soutěže „Name That Asteroid!“. Z více než osmi tisíc návrhů bylo vybráno jméno Bennu, které navrhl devítiletý Michael Puzio, a to podle mytologického egyptského ptáka Benu, jenž mu prý připadal podobný sondě OSIRIS-REx.

Vydáno pod