Kamenný kruh na Hebridách mohl přivolávat blesky, ukázal archeologický objev

Archeologové, kteří zkoumají Vnější Hebridy, odkryli pozoruhodný monument, který se nachází jen kousek od slavného kamenného kruhu Callanish. Podle vědců bylo místo intenzivně spojeno s blesky a možná je dokonce úmyslně přitahovalo.

Nově objevený monument obsahoval kameny, které byly uspořádané do kruhu kolem místa, které bylo mnohokrát silně zasažené blesky. Podle výzkumu mohla být celá tato megalitická stavba úmyslně vybudovaná tak, aby blesky přitahovala.

Přišli na to vědci z projektu Calanais Virtual Reconstruction Project, kteří oblast zkoumají. Domnívají se, že kamenné monumenty byly spojené a inspirované touto ničivou přírodní silou. Na lidi žijící v mladší době kamenné měly blesky silný vliv. Svědčí tom i existence mnoha starověkých božstev blesků – od Thora přes Peruna až po Dia nebo keltského Taranise. Většinou to byly mytologické bytosti nadané výjimečnou silou i postavením v panteonu.

Kamenný kruh Callanish
Zdroj: Eric/ Flickr Commons


Archeologové o novém objevu informovali v odborném žurnálu Remote Sensing. Už delší dobu věděli, že centrální kruh megalitických kamenů Callanish obklopují další kultovní místa; jak hlavní svatyně, tak i její okolí vznikly asi před pěti tisíci lety.

Dnes je vše pokryté rašeliništi, vědci proto museli výzkum provádět pomocí neinvazivních technik, jako je například elektomagnetické mapování povrchu nebo elektrická tomografie. Díky nim mohli „nahlédnout“ pod hladinu rašelinišť a podívat se, co tam leží.

Hvězdná anomálie

Na vrchu Airigh na Beinne Bige, který leží nad velkým kruhem megalitů, našli jeden velký stojící kámen. Geofyzikální analýza ukázala, že byl součástí celého kruhu kamenů. Ještě zajímavější byla podivná magnetická anomálie ve tvaru hvězdy, která se nacházela v centru tohoto kamenného kruhu.

Kamenný kruh Callanish
Zdroj: Wikimedia Commons

Pochází z doby před nejméně čtyřmi tisíci lety a vznikla buď jedním úderem mimořádně silného blesku, anebo opakovanými slabšími údery mnoha blesků. Vědci sice nejsou s to říci, zda k úderům blesků došlo ještě před stavbou kruhu, jsou si ale jistí, že existence něčeho takového v přímém středu kamenného kruhu nemůže být náhodou.

„Jestli se blesk na tomto místě soustředil na strom nebo kámen, které tu už nejsou, nebo na monument samotný, není jisté. Každopádně tento pozoruhodný nález naznačuje, že přírodní síly tu mohly být spojené s každodenním životem a vírou těchto zemědělských komunit na ostrově,“ uvedl profesor Richard Bates.

Možnost, že by byly megalitické stavby úmyslně postavené tak, aby sváděly do svého středu blesky, je podle archeologa fascinující a hodlá ji ještě detailněji prozkoumat. „Konstrukce kamenného kruhu úmyslně lokalizovaného v dominantní pozici nad hlavním kruhem mohla zvýšit pravděpodobnost výskytu těchto jevů,“ dodal profesor Bates.