ČVUT bude první univerzita se třemi reaktory na světě. Jaderné palivo už se zaváží

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI ČVUT) se dlouhodobě drží mezi TOP 5 provozovateli výukových jaderných reaktorů ve světě. Nejnovější fakultní aktivitou v oblasti jaderného vzdělávání je budovaní třetího jaderného experimentálního zařízení – malého výukového reaktoru VR-2.

Podle ČVUT tento reaktor doplní výukové a výzkumné kapacity reaktoru VR-1 a přinese další významný potenciál ve výchově klíčových jaderných odborníků pro českou jadernou energetiku. Palivo do reaktoru dovezli ve čtvrtek ráno do Prahy a čeká jej vybalení a uložení v prostorách VR-1.

Palivo získala FJFI ČVUT darem a podílela se jen na jeho transportu do Čech. Poskytli ho vědci z Aalto University, kteří experimentální jadernou výuku na reaktoru VR-1 dobře znají.

Palivo dorazilo do areálu reaktoru VR-1 V Holešovičkách v Praze-Troji a ve čtvrtek v 14:00 proběhne slavností otevření kontejnerů s palivem pro VR-2.

„FJFI ČVUT jako jedna z mála světových univerzit provozuje dva jaderné výukové reaktory – štěpný školní reaktor VR-1 a fúzní reaktor Golem. Oba tyto reaktory spolu s dalšími neutronickými, radiochemickými a dozimetrickými laboratořemi tvoří základ experimentální výuky jaderných oborů. Jsme rádi, že budeme mít možnost nabídnout studentům rozšíření experimentálních zařízení“ uvedl děkan fakulty profesor Igor Jex.

Nový reaktor poběží do pěti let

Přepokládané uvedení výukového reaktoru VR-2 do provozu je v letech 2021–2022. Za tři až čtyři roky bude mít FJFI ČVUT již tři výukové jaderné reaktory, a České vysoké učení technické v Praze se tak stane první univerzitou na světě, která bude provozovat tři reaktory. 

Součástí jaderného vzdělávání na FJFI ČVUT je i důraz na bezpečnost a zabezpečení jaderných reaktorů.

„Přestože z pohledu zákona budeme budovat jaderné zařízení – jaderný reaktor, bude se jednat o jaderné zařízení s vysokou vnitřní bezpečností, jelikož se řadí do kategorie podkritických souborů. Podkritický reaktor se vždy sám o sobě zastaví, protože nemá dostatek paliva na udržení štěpné reakce. Štěpná řetězová reakce se v tomto typu reaktoru udržuje tím, že do reaktoru se přidávají neutrony z externích zdrojů, např. z radionuklidových zdrojů nebo z neutronových generátorů. My budeme používat několik typů neutronových zdrojů – AmBe, Cf, D-D generátor, D-T generátor,“ vysvětluje vedoucí projektu Ľubomír Sklenka.

Školní reaktor V-1 je už více než 27 let pilířem jaderného vzdělávání v Česku a na Slovensku. V průběhu let se kolem reaktoru vybudovala velmi široká a silná skupina akademických uživatelů z celého světa i proto, že výuka na reaktoru VR-1 patří do nejužší světové špičky i ve srovnání s nejlepšími americkými univerzitami.

I proto na reaktor pravidelně přijíždí studenti z celého světa. Aktuálně v semestru jede VR-1 na 90–95 % své výukové kapacity (někdy i na 100 %) a zájem o výuku u nás se stále zvyšuje. I proto se odborníci z FJFI ČVUT rozhodli pro výstavbu nového jaderného reaktoru VR-2.

Základ české jaderné vědy

Výzkumný reaktor v Řeži má nové jaderné palivo (zdroj: ČT24)

„Nový experimentální soubor umožní České republice a zvláště FJFI ČVUT nabízet nejmodernější, rozsáhlé a komplexní praktické vzdělávání ve fyzice jaderných reaktorů, které je jinak možno nalézt jenom v nejrozvinutějších státech budujících jako jeden ze svých energetických pilířů jadernou energetiku,“ uvádí škola v tiskové zprávě.