Cenu Česká hlava zřejmě dostane historik Sommer. Expert na středověk zkoumá především kláštery

Národní cenu vlády Česká hlava za tento rok patrně získá historik a archeolog Petr Sommer, ředitel Centra medievistických studií. Navrhla to Rada pro výzkum, vývoj a inovace a novinářům to dnes po jednání rady sdělil místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek. Návrh ještě bude schvalovat vláda.

Porotci letos vybírali z deseti kandidátů. Sommer je podle Bělobrádka nejen mezinárodně uznávaným odborníkem, ale také pedagogem a popularizátorem vědy. Podívejte se, jak vystupoval v pořadu Historie.cs.

Sommer se zaměřuje na církevní archeologii a středověkou duchovní kulturu. Zasloužil se o velké výzkumy středověkých klášterů na Strahově v Praze, na Sázavě a v Berouně, spolupracoval na výzkumech klášterů v Praze-Břevnově nebo u Davle. V minulosti získal například cenu Akademie věd a cenu rektora Univerzity Karlovy za výzkum věnovaný Přemyslovcům a budování českého státu. V roce 2007 byl jmenován profesorem. Vede Centrum medievistických studií, které je společným pracovištěm Akademie věd a Univerzity Karlovy.

Česká hlava

Národní cenu Česká hlava každoročně vyhlašuje společnost Česká hlava ve spolupráci s Úřadem vlády. Předává se od roku 2002, od roku 2006 ji uděluje premiér. Laureáta schvaluje vláda na návrh rady pro výzkum. Cena je spojena s odměnou milion korun, které jdou z rozpočtu Úřadu vlády. Její obdobou je Česká hlavička, určená nadaným studentům v přírodovědných a technických oborech.

Vloni Českou hlavu získal Jiří Forejt z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, v roce 2015 Martin Hilský z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.