Severní Irsko přestalo kontrolovat část zboží mířícího do zbytku Británie, bojí se o bezpečnost zaměstnanců

Horizont ČT24: Severní Irsko přestalo kontrolovat zboží (zdroj: ČT24)

Nedávno uzavřené dohody po brexitu mezi Velkou Británií a Evropskou unií procházejí prvními vážnějšími turbulencemi. Podle očekávání se problémy objevily v Severním Irsku. Přesněji v jeho přístavech. Ty mají zajišťovat kontroly pro vybrané zboží z Británie tak, aby pozemní hranice mezi severem Irského ostrova a Irskou republikou, která je stále součástí Unie, mohla udržet volný režim.

Severní Irsko však ve dvou přístavech – Belfast a Larne – dočasně kontroly zboží přestalo provádět. Úřady mají totiž kvůli výhrůžkám obavu o bezpečnost pracovníků.

V okolí Larne se v poslední době objevily nápisy na zdech, jež odsuzovaly pobrexitový vznik celní hranice v Irském moři. Některé mířily na pracovníky přístavů, kteří provádějí kontroly.

Prohlídky předpokládá takzvaný protokol o Severním Irsku, který je jedním ze základních kamenů brexitové dohody mezi Británií a Evropskou unií. Opatření je trnem v oku některým unionistům usilujícím o co nejpevnější svazek Severního Irska s Londýnem. Svůj personál v Severním Irsku se rozhodla stáhnout i Evropská komise (EK).

U nápisů nezůstalo

„Zprávy, které teď máme, říkají, že naši lidé zaznamenali výhrůžky smrtí a že o nich někdo shromažďuje (osobní) informace včetně registračních značek jejich aut a podobně,“ uvedl šéf severoirských přístavních odborů NIPSA Patrick Mulholland.

Policie v reakci na hrozby oznámila, že v přístavech zvýší svou přítomnost.
Starosta Larne Peter Johnston uvedl, že nápisy jsou „hluboce znepokojivé“ a že se ve společnosti odehrává „pozoruhodný nárůst napětí“. Poslanec severoirského parlamentu za probritskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP) Ian Paisley mladší uvedl, že brexit narušil „existující křehkou rovnováhu mezi jednotlivými komunitami“.

V reakci na postup severoirských úřadů své pracovníky dozorující nad celními prohlídkami v Severním Irsku dočasně stáhla také Evropská komise. „Ať už byl jejich důvod jakýkoliv, výhrůžky násilím jsou jednoduše nepřijatelné,“ sdělil mluvčí Komise.

Zastrašování zaměstnanců provádějících pobrexitové celní kontroly odsoudil také irský premiér Micheál Martin, podle něhož jde o „velice zlověstný a odporný vývoj“.

Británii na konci loňského roku skončilo pobrexitové přechodné období, během něhož byla součástí hospodářského prostoru EU. Zboží putující mezi EU a Spojeným královstvím už teď podléhá celním a veterinárním kontrolám.

Obava z tvrdé hranice

Brexitová dohoda předpokládá, že kontrolováno bude i zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. Vyjednavači se v obavě z možného obnovení desítky let trvajícího severoirského konfliktu chtěli vyhnout situaci, kdy by mezi Irskem, jež je součástí EU, a britským Severním Irskem vznikla takzvaná tvrdá hranice. Patrně jedinou možností bylo nechat Severní Irsko řídit se některými unijními pravidly, což ale obnáší nutnost provádět mezi Severním Irskem a zbytkem Británie celní kontroly.

Opatření ostře kritizují někteří probritští unionisté, podle nichž kontroly v podstatě vytvářejí hranici vedoucí Irským mořem mezi britským Severním Irskem a zbytkem Británie. Policie varovala, že z napětí mohou těžit radikální probritští loajalisté.

Citlivost statusu Severního Irska se ukázala minulý týden, kdy EU pohrozila zákazem dodávek koronavirových vakcín do Severního Irska v rámci unijního opatření, které umožnilo omezit vývoz očkovacích látek vyráběných v podnicích na území Unie. Tím by na irském ostrově de facto vznikla tvrdá hranice, tedy přesně ten scénář, kterému měla brexitová dohoda zabránit. Po kritice britských, irských a severoirských politiků EU od této myšlenky upustila.

Britské Severní Irsko zůstává i po Velkopáteční mírové dohodě z roku 1998 hluboce rozdělené podle sektářských linií. Zatímco katoličtí nacionalisté usilují o sjednocení s Irskem, protestantští unionisté chtějí zůstat součástí Británie.

Tři členové Alianční strany Severního Irska (APNI), která zastává neutrální postoj a vystupuje jako alternativa k probritským a proirským uskupením, dnes sdíleli na Twitteru fotografie nasprejovaných nápisů „RIP GFA“, tedy odpočívej v pokoji, Velkopáteční dohodo.