Zelení k tématu Spravedlnost a stav justice

Zasadíme se o nezávislou justici a účinný boj proti korupci. Zastavíme současnou praxi exekucí

Naším cílem je nestranná veřejná správa, justice a účinná opatření proti korupci. Uděláme vše pro to, aby pod záminkou boje proti extremismu nerostla policejní moc a nerozšiřovaly se represivní postupy.

Podporujeme dokončení reformy soudnictví. Soudci, mají-li rozhodovat nestranně a nezávisle na výkonné moci, by měli pracovat v systému, který je nutí posuzovat věci rychle a v souladu se zákonem. Po vzoru Slovenska zpřístupníme rozsudky obecných soudů, ve kterých budou anonymizovány osobní údaje. Tím se zvýší transparentnost justice i jistota všech občanů v právním prostředí.

Jednou z našich priorit je zastavit současnou praxi exekucí a snížit maximální výše úroků z prodlení a odměny za exekuce. Sjednotíme mnohdy roztříštěná exekuční řízení a omezíme exekuční praxi teritoriální příslušností. Zmírníme podmínky oddlužení a připravíme také jednorázovou amnestii dluhových příslušenství (poplatků z prodlení a úroků z těchto poplatků) u dluhů vázaných na veřejnou sféru.