Zelení k tématu Společnost a kvalita života

Kvalita života stojí na čisté přírodě, která nám zaručí zdraví, i na společnosti s rovnými příležitostmi

Pro kvalitní život potřebujeme jak čistou přírodu s dobrým ovzduším a kvalitními dostupnými potravinami, tak společnost, která dbá na rovnost a spravedlnost.

Budeme pracovat na odstranění bariér ve veřejném prostoru, vytváření podmínek pro nezávislý a svobodný život pro všechny. Zlepšíme podmínky pro život lidí s postižením a umožníme jim vyšší zapojení do společnosti.

Budeme intenzivně řešit problémy spjaté s chudobou a sociálním vyloučením. Budeme usilovat o zmírnění sociálního i etnického napětí v okolí vyloučených lokalit.

Zasadíme se o snižování rozdílů v odměňování žen a mužů. Podpoříme také vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích státní správy a vědeckých institucí.

Zasadíme se o plné uznání vztahu osob stejného pohlaví: umožníme stejnopohlavním párům uzavřít manželství a adoptovat děti.