Volný blok k tématu Covid-19

Odškodníme občany postižené nezákonnými nařízeními vlády. Zakážeme experimenty na našich dětech. Zaručíme právo na svobodu rozhodnutí o vakcinaci.

Ústavně zaručíme právo na svobodu rozhodování o vakcinaci
a testování

Odmítáme lékařské experimenty na lidech prováděné bez vědomého
a plně informovaného souhlasu či prováděné pod nátlakem.
Zrušíme pokuty za porušení pravidel nouzového stavu a pandemického zákona. Odškodníme občany postižené nezákonnými nařízeními vlády.
Zrušíme pandemický zákon.
V Poslanecké sněmovně zřídíme vyšetřovací komisi k řešení tzv. covidové epidemie.