STAN k tématu Zdravotnictví

Jen v rámci transparentně financovaného zdravotnictví se spravedlivě oceňovanými zdravotníky lze dosáhnout kvalitní péče

Prioritou je stabilizovat zdravotnictví – především cestou spravedlivého odměňování zdravotnického personálu, které jedině může zastavit odliv lékařů a zdravotních sester. Příkladem může být například definování minimálních nástupních platů lékařů a zdravotních sester na úrovni 35 tisíc, resp. 25 tisíc korun.

Musíme jasně definovat vzdělávací programy ve spolupráci s profesními zdravotnickými organizacemi a zapojit maximum pracovišť, aby nedocházelo k odtržení praxe od teorie. Současně stanovit nepodkročitelné kvóty českých studentů na lékařských fakultách s cílem zabránit poklesu absolventů, kteří zůstanou v České republice.

Zavedení úplné elektronizace zdravotnické dokumentace přinese nezanedbatelné úspory. Nebude totiž například docházet k opakovaným a nepotřebným vyšetřením. Dosažené úspory bude možno využít ke zkvalitnění péče o pacienty. Stanovení standardů léčebné péče a také umožnění komerčního pojištění v oblasti nadstandardů přinese více financí do zdravotnictví.