SPD k tématu Společnost a kvalita života

Společnost se mění. Mizí pocit bezpečí, svobody a domova. Ztrácíme důvěru v budoucnost

Kvalita života je dána především tím, zda máme domov: místo, kde se můžeme cítit bezpečně, svobodně, ve společnosti blízkých lidí. Tyto hodnoty jsou v naší společnosti spojovány s rodinou a národem, národním státem. Pocit bezpečného a svobodného domova se v naší zemi ztrácí. Ve veřejném prostoru probíhá relativizace tradičních, přirozených hodnot a dochází k atomizaci společnosti. Důsledkem je zvyšující se míra různých závislostí, psychických poruch a sebevražd. Svoboda je falešně definována jako úbytek povinností. Ve veřejném prostoru, na školách, úřadech, sdělovacích prostředcích se šíří kultura takzvané politické korektnosti, zostuzování vlastenectví. Různé skupiny a menšiny jsou podněcovány k pocitu ukřivděnosti.

SPD za řešení považuje zásadní politické změny, které vrátí lidem důvěru v demokracii a budoucnost naší země a národa. Zvýšíme podporu rodině ze strany státu a ukončíme ideologizaci společnosti v zájmu globalizace a multikulturalismu.