SPD k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura je páteří ekonomiky

Stav dopravní infrastruktury v České republice je špatný a neexistuje strategická koncepce jejího řešení. SPD považuje za nutnou prioritu výstavbu rychlostních železničních koridorů spojujících Prahu, Brno, Ostravu s dalším propojením do zahraničí. Prioritou musí být i zvýšení podílu železnice na nákladní dopravě, včetně možnosti přepravy mezinárodní kamionové dopravy přes naše území po železnici. Výstavba dálniční sítě a její rekonstrukce musí pokračovat s důrazem na kontrolu kvality, ceny a rychlosti práce. Podpoříme vytváření regionálních integrovaných dopravních systémů, které umožní zachovat a zlepšit dopravní obslužnost.

Podporujeme otevření železnice dalším dopravcům a soutěžení, tato konkurence prospívá občanům, zvyšuje kvalitu a snižuje cenu.