REU k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro suverénní zodpovědnou politiku v oblasti dopravní infrastruktury a investic

Podle celkového objemu čerpaných dotací z Operačního programu Doprava máme v České republice hustou síť perfektních dálnic a vlaky sviští minimální rychlostí 200 km/h. Fakt, že tomu tak není, je zapříčiněn mimo jiné způsobem schvalování staveb a nutností dodržet regulace Evropské unie. Infrastrukturní projekty tak nejsou primárně realizovány na základě skutečného veřejného zájmu, ale podle jejich slučitelnosti s normami EU a hesla „musíme čerpat co nejvíce“. Dostali jsme se do paradoxní situace, kdy díky falešné modle čerpání dotací za každou cenu dokola opravujeme některé části dopravní infrastruktury a investujeme do šíleně předražených staveb, a mezitím jsou naprosto klíčové infrastrukturní projekty v nedohlednu. Referendum o Evropské unii je základem pro rozhodnutí občanů, zda o strategii a investicích v tak zásadní oblasti pro Českou republiku budeme rozhodovat u nás doma, nebo v podřízenosti centrálním pravidlům a rozhodnutím za našimi hranicemi.