Piráti k tématu Spravedlnost a stav justice

Zrychlíme soudnictví – zavedením elektronického spisu a standardů rozhodování. Zajistíme sloučení exekucí pod jednoho exekutora

Zavedeme otevřený výběr soudců a veřejnou kartu soudce se záznamy o jejich práci a hodnocení. Zavedeme veřejné karty soudců s hodnocením jejich práce. Za práci budou osobně zodpovědní. Soudci budou odvolatelní kárným senátem, který z většiny nebude tvořen soudci. Za excesy budou soudci osobně zodpovědní, totéž státní zástupci.

Zavedeme funkční elektronický soudní spis. Prosadíme judikáty na internetu a další on-line služby. Odpolitizujeme státní zastupitelství. Jsme pro trojčlánkovou soustavu soudů a státních zastupitelství a umožníme hromadné žaloby.

Zadlužená společnost znamená i chudší stát, proto zásadně změníme postavení exekutorů a dlužníků. Ukončíme hromadění dluhů a ožebračování dlužníků. Dlužná částka nesmí narůst v násobky původně dlužné částky. Prosadíme zásadu jeden dlužník = jeden exekutor. Zavedeme sloučení exekucí dle místní příslušnosti dlužníka.