ODS k tématu Zdravotnictví

Odstranění nerovností mezi zdravotnickými zařízeními, možnost volby pacienta nákladnější metody léčby, jednodušší vzdělávání zdravotníků

Chceme moderní, vlídné a spravedlivé zdravotnictví, na které se lidé mohou spolehnout, zejména když čelí vážnému úrazu či onemocnění. Systém zdravotnictví je třeba zjednodušit a odstranit jeho nerovnosti, aby byl otevřený a pro všechny předvídatelný. Je třeba zavést více otevřený systém, který respektuje svobodu volby a řízenou konkurenci poskytovatelů. Pracovníkům ve zdravotnictví chceme zajistit dobré finanční ohodnocení, dostupné a kvalitní postgraduální vzdělávání, zjednodušení administrativy a omezení přesčasové práce.

Zavedeme jednodušší vzdělávání lékařů a sester při zachování jeho kvality. Zrušíme nadbytečnou byrokracii a papírování ve zdravotnictví; chceme jednodušší zdravotnickou dokumentaci a administrativu, která nebude lékaře a sestry přetěžovat, aby měli čas léčit a mluvit s pacienty. Prosadíme širší možnosti volby pro pacienta, včetně volby nákladnější metody či materiálu či konkrétního zdravotnického pracovníka (pacient si doplatí pouze rozdíl oproti plně hrazené péči).