ANO k tématu Zdravotnictví

Chceme, aby zdravotnictví bylo transparentní veřejnou službou se silnou rolí pacienta, kterému bude poskytnuta efektivní pomoc

– Jsme proti privatizaci nemocnic.
– Chceme spravedlivé odměňování pracovníků ve zdravotnictví.
– Budeme bonifikovat ty občany, kteří dbají o své zdraví a absolvují preventivní vyšetření.
– Pojišťovny mají platit poskytovatelům péče za konkrétní péči, nikoli pouze za samotnou existenci zařízení či provádění dílčích úkonů.
– Jsme jednoznačně pro elektronizaci zdravotnictví. Chceme pacientovi zajistit on-line přístup k jeho zdravotnickým záznamům atd.
– Dostatek českého personálu ve zdravotnických zařízeních bude naší prioritou.
– Finančně podpoříme zejména programy domácí péče včetně mobilní hospicové péče.
– Všechny nemocnice a zdravotní pojišťovny budou povinně zveřejňovat data o svém hospodaření.
– Zavedeme centrální nákupy ve zdravotnictví. Ušetřené peníze vložíme do rozvoje zdravotnictví a zlepšení finančního ohodnocení lékařů, sester aj.
– Zavedeme klasické manažerské postupy v řízení nemocnic spadajících pod MZ tak, aby bylo možné kontrolovat a srovnávat jejich hospodaření.