ANO k tématu Společnost a kvalita života

Úřad je pro občana. Proto chceme administrativu elektronizovat, a tím i zásadně zjednodušit. Občan bude moci vše vyřídit na internetu

- Zjednodušíme administrativu, jak na straně samotných úřadů – čímž získáme úspory, tak i pro občany, aby nemuseli pro stejné služby navštěvovat úřad opakovaně.
- Základem je již dnes dostupná elektronická ID karta – Občanský průkaz, která bude sloužit jako bezpečná vstupní brána k elektronickým službám eGovernmentu.
- Vybudujeme portál občana, kde budou všechny služby všech resortů dostupné pro všechny.
- Základním předpokladem nejen pro využití služeb eGovernmentu je kvalitní a dostupné vysokorychlostní připojení k internetu. Českou republiku je třeba pokrýt, a to i ve venkovských oblastech.
- Budeme koncentrovat elektronickou komunikaci mezi státem a podnikateli do jednoho místa.
- Neprodleně zahájíme revizi množství formulářů pro různé odvody, čehož se dosáhne integrovaným systémem výběru daní, spočívajícím v propojení odvodu všech rozhodujících daní, sociálního a zdravotního pojištění, a to tak, aby podnikatel mohl vše zaplatit jediným převodem.