Romové do práce!

„Sociální podpora pro zdravé lidi je cestou do záhuby,“ říká Julius Levay, zakladatel romského sdružení Dživipen, které se v Opavě snaží o integraci romské menšiny. Z evropských sociálních fondů financuje a organizuje rekvalifikační kurzy na kuchaře, strážné nebo zahradníky a absolventům pomáhá zajistit i zaměstnání. S pomocí sdružení už našli uplatnění i lidé, kteří po dlouhé roky pobírali sociální dávky. Znovunastolení pocitu nezávislosti a chutě do práce, která je podle Levaye Romům vlastní, považuje za základní předpoklad efektivního začleňování sociálně vyloučených jedinců a komunit: „Práce je všude plno a Romů, kteří jsou ochotní ji dělat, taky. Jde jen o to najít způsob, jak to propojit a udržet.“ Více v následující fotogalerii.