Zastupitelé změnili trasu obchvatu Kroměříže

Kroměříž – Zastupitelé Kroměříže dnes rozhodli o budoucí trase jihovýchodního obchvatu města, který ulehčí dopravě v centru. Původní varianta protínala biokoridor zvaný Bagrák a několik soukromých pozemků, vzbudila proto nesouhlas místních lidí. Nově navržená trasa vede za letištěm, kde většina pozemků patří městu a státu. Je však o kilometr delší a reálně hrozí, že by po ní řidiči kvůli zajížďce vůbec nejezdili. Pro změnu obchvatu se vyslovilo 21 zastupitelů z 25.

Obchvat Kroměříže vzbuzuje emoce u obyvatel města. Původně měl vést kolem vodní nádrže Bagrák, která je vyhledávaným místem volnočasových aktivit obyvatel Kroměříže. Obchvat ale také zasahoval do pozemků několika lidí. Někteří z nich si tam chtěli postavit rodinné domky, podnikatelům se zase nelíbilo, že kvůli stavební úzávěře nemohou rozšířit svoji činnost. 

Vedení města se s odpůrci obchvatu několikrát sešlo. Nakonec jim vyšlo vstříc a plán obchvatu nejdříve přepracovalo a dnes i schválilo. Obchvat Kroměříže by tak měl měřit ne šest, ale sedm kilometrů. Pro majitele pozemků to ale ještě zdaleka neznamená, že mohou začít stavět. Novou trasu obchvatu musí do svého územního plánu zapracovat Zlínský kraj. Ten se k tomu dostane nejdříve za 2 roky.