Zastavené peníze z fondů má i Moravskoslezsko. Rada výtky odmítá

Ostrava - Ministerstvo financí pozastavilo proplácení evropských dotací sedmi regionálním operačním programům, mezi nimi i je operační program Moravskoslezsko. Úředníci našli v projektech na severní Moravě a ve Slezsku chyby - třeba rozdělování zakázek na menší části tak, aby mohlo být vyhlášeno mírnější výběrové řízení. Rada regionu Moravskoslezsko výtky ministerstva ale odmítá s tím, že k pochybení nedošlo. Její představitelé se dnes proto sešli na brífinku v Ostravě.

Ministerstvo financí provedlo kontrolu u 34 projektů, které financoval ROP Moravskoslezsko. U 14 našlo pochybení, která vyčíslilo na asi 52 milionů. V Ostravě se dnes sešli představitelé Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko i hejtman Moravskoslezského kraje. S rozhodnutím ministerstva financí nesouhlasí a chtějí s ním nadále jednat.

Pozastavení certifikace podle ředitele Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko Davida Sventka znamená pouze to, že ČR neposílá souhrnné žádosti o platbu do EK a nežádá zpětně o jejich proplacení. U starostů, na hejtmanství apod. se ale stále projekty proplácí a realizují se. Certifikace by podle Sventka mohla být ze strany ministerstva financí obnovena v řádech týdnů či jednotek měsíců, jednoznačně to podle něj musí být v tomto roce. Prostředky musí být totiž vyčerpány v daném roce.

Na základě auditů by musely subjekty vrátit celkem asi 52 milionů. Ve chvíli, kdy audit bude trvat na svém nálezu a nařídí vrátit peníze, Úřad regionální rady má povinnost peníze vymáhat. „S ministerstvem financí dál budeme debatovat a jednat o tom, v čem auditní zjištění spočívají,“ dodal Sventek.

Konkrétní případem, kdy audit našel údajná pochybení ve veřejné zakázce, je obec Pstruží. Jednalo se o zakázku, při které se vybíral dodavatel na stavbu obecního domu. Obec požadovala, aby měl dodavatel zkušenosti se stavbami občanského charakteru. Občanský charakter budovy je ale podle Sventka možné posuzovat podle různých definic. Rada zakázku označila za správnou, audit ji ale po dvou letech označil za vadnou. Měly by tak být vráceny 2 miliony korun. Případ ale ještě není uzavřen, s ministerstvem financí se dále jedná, dodal Sventek.

David Sventek k pozastavení certifikace (zdroj: ČT24)