Záchrana zámku v Pardubicích

Pardubice - Goticko-renesanční zámek patří mezi nejnavštěvovanější památky Pardubického kraje. Budovy i jejich okolí přesto v posledních letech poznamenal nedostatek peněz na zásadní opravy. Každou korunu z dotací správci zámku investovali hlavně do havarijní údržby. Podmáčená omítka, polorozpadlé hradby a zanedbaná dlažba, v takovém stavu je už několik let areál pardubického zámku.

Ředitel Východočeského muzea v Pardubicích František Šebek poukazuje na nutnost rekonstrukce: „Kdyby tento trend pokračoval dál, tak by mohl vzniknout efekt věčně rotující generální rekonstrukce. To co se opravilo v devadesátých letech a na začátku jednadvacátého století, by opět bylo ve špatném stavu.“

Situaci by měly vyřešit peníze z takzvaných Norských fondů, které fungují jako mechanizmus Evropského hospodářského prostoru a Norska. Ty finančně podporují oblasti, které nejsou podporovány ze Strukturálních fondů. „Takovou oblastí je například kultura.“ Vysvětluje Marek Balada z agentury pro regionální rozvoj Pardubického kraje.

Za peníze z Norských fondů by se mělo vydláždit celé nádvoří, opravit chatrné parkánové zdi a poničené fasády. Postaví se i nová zpevněná cesta, která bude ovšem využívána jen pro potřeby zámku. Norské fondy by měly poskytnout dvanáct milionů z celkové částky devatenácti milionů korun, které jsou na celkovou rekonstrukci potřebné. Zbytek peněz zajistí Pardubický kraj. Celá rekonstrukce proběhne až po dokončení archeologického průzkumu.