Za týden mají zmizet billboardy od silnic. Pokud zůstanou, stát je zakryje a zlikviduje

Už za týden by v okolí silnic prvních tříd a dálnic neměly být billboardy.  Stovky poutačů a reklamních zařízení ale mizí jenom velmi pomalu.  Pokud je jejich majitelé neodstraní, bude je stát zakrývat a likvidovat.

Na silnici I/43 je mezi Brnem a Lipůvkou patnáct billboardů. Žádné horečné odstraňování reklamních ploch se ale zatím nekoná. A jestli billboardy zmizí od silnic a dálnic do týdne, tak není jasné.

Podle nového zákona nesmí být u silnic prvních tříd blíž než padesát metrů od silnice. U dálnic je ochranné pásmo stanovené na 200 metrů.

Zakryjeme je, říká ministr dopravy

Ministerstvo dopravy má proto připraven další postup. „Ministerstvo dopravy bude informovat majitele o tom, že povinnosti odstranit billboardy nedostáli. Pokud to do patnácti dnů neudělají, budou všechny billboardy zakryty. Postupně je budeme odstraňovat sami na náklady majitele billboardu,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. 

  • Od 1. září zákon zakazuje jakákoli reklamní sdělení podél dálnic a silnic první třídy v ochranném pásmu – okolo dálnic se jedná o 250 metrů, u silnic první třídy mohou stát billboardy nejblíže 50 metrů. 
  • Kromě billboardů musí zmizet i reklamy na mostech. Zůstat mohou například poutače benzinových pump, vyjmuty jsou také reklamní plochy pro provozovny, které se nacházejí v ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 m od jejich objektu.
  • Zákon se týká všech pozemků – státních i soukromých. Netýká se ale poutačů v souvisle zastavěném území.

Provozovatelům přitom za to, že billboard neodstraní, hrozí pokuta do výše tří set tisíc korun. Kontrolu zahájí také Jihomoravský kraj. „Jen za rok 2016 jsme odstranili skoro 240 nelegálních billboardů,“ řekla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. 

Provozovatelé se chtějí soudit

Podle dopravních odborníků billboardy strhávají pozornost řidičů a při srážce jsou velmi nebezpečné. „Ve chvíli, kdy řidič přijíždí do místa, kde je billboard, tak je možné, že se bude dívat na něj a může se stát, že nedobrzdí,“ uvedl dopravní psycholog Pavel Řezáč. „V případě nárazu znamená totální destrukci auta i posádky,“ dodal Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu.

Kvůli zákazu zmizí od září od dálnic a silnic I. třídy na 3000 billboardů. Provozovatelé poutačů zákaz budou respektovat, řada z nich se ale chce s Českem soudit o ušlý zisk. V Česku je podle odhadů celkem 25 000 reklamních poutačů, většina ve městech.

Konec reklam se týká i silnic první třídy (zdroj: ČT24)