Z ostravských lagun opět mizí toxické kaly. Na likvidaci jich čeká 91 tisíc tun

V úterý začala další fáze v odstraňování takzvaných nadbilančních kalů z ostravských lagun. Toxické látky zůstaly v areálu bývalé chemičky Ostramo. Odstartovala tím další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice.

Zakázku na odstranění zbylých 91 000 tun kalů vyhrála společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která už získala všechna potřebná povolení a souhlasy ministerstev. Upřesnila to Jana Dronská, mediální zástupkyně státního podniku Diamo, jenž má správu a sanace lagun na starosti. Státní podnik Diamo už pracoviště předal společnosti AVE CZ.

„Po dlouhé době pokročí likvidace ropných lagun, které tíží obyvatele města řadu let. Legislativní a schvalovací proces byl náročný a zdlouhavý,“ uvedl ředitel státního podniku Diamo Tomáš Rychtařík.

Čistá Ostrava v minulosti kaly nevyčistila

Vzhledem k náročnosti likvidace lagun převzal po ukončení činnosti chemičky Ostramo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát prostřednictvím státního podniku Diamo. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení Čistá Ostrava vedené firmou Geosan, které za to od státu dostalo zhruba 2,6 miliardy korun. V letech 2008 až 2012 vytěžilo asi 200 tisíc tun odpadů.

Pastovité a tekuté kaly zavápnilo a smíchalo s uhelným prachem. Poté se hmotu snažilo prodávat jako alternativní palivo. Zhruba sto tisíc tun skončilo na skládce u Litvínova a pálilo se v cementárně v Čížkovicích. Dalších zhruba dvacet tisíc tun hmoty se dostalo do Polska, které nyní ale po Česku požaduje, aby si ji zase odvezlo. Podle tamních úřadů jde o nebezpečný odpad.

Projekt Čisté Ostravy, za který stát zaplatil téměř tři miliardy, provázela celá řada dalších problémů. Poté, co firma roku 2012 oznámila, že oproti průzkumu je v nádržích dalších 90 tisíc tun kalů a bude potřebovat další finance, s těžbou skončila.

Odstranění těchto takzvaných nadbilančních kalů nakonec dostala na starost právě pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která byla vybrána ve dvoukolovém výběrovém řízení na konci roku 2015.

obrázek
Zdroj: ČT24

AVE CZ musí jedy odstranit do roku 2018

Ve smlouvě o provedení prací se podle Dronské zavázala odstranit 91 562 tun „nadbilančních“ kalů za 429 milionů korun bez DPH. Odtěžit a odvézt musí kaly do konce roku 2018. Letos se stihnou jen přípravné práce, jako například zkoušky zavápňování či technologické zkoušky sanačního zásahu.

Distribuce kalů na příslušná koncová zařízení v rámci České republiky je v plánu počátkem příštího roku. Za tím účelem má AVE CZ povoleno v areálu lagun dočasně skladovat maximálně 30 000 tun upravených kalů.
Josef Havelka
ředitel odštěpného závodu Odra státního podniku Diamo

Při práci na dotěžení zbylých kalů ale firma bude muset dodržet podmínky stanovené ministerstvem životního prostředí. Práce například budou zastaveny ve chvíli, kdy koncentrace oxidu siřičitého, sirovodíku či prachu v ovzduší překročí stanovené limity.

Nákladní automobily budou v areálu jezdit omezenou rychlostí, počítá se i s kropením cest. Po odtěžení kalů se ještě musí sanovat kontaminovaná zemina, tato fáze se připravuje.

Do areálu dnešních lagun Ostramo se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů.