Vzduch v Moravskoslezském kraji se pročišťuje – jistě, ale velmi pomalu

Ostrava – V ovzduší v Moravskoslezském kraji loni ubylo prachu. Vyplývá to z nových údajů Integrovaného registru znečisťování. Ačkoli u největších znečisťovatelů emise vesměs klesaly, některé dílčí položky naopak rostly. Ekologové také kritizují kraj, že povolil odklad odprášení provozu vítkovické ocelárny Evraz. U ní přitom v loňském roce vzrostly emise látek, které poškozují reprodukční systém lidí.

Množství prachu v ovzduší na některých místech Moravskoslezského kraje stoupá k hygienickému limitu. Ten stanoví, že hodinová koncentrace částic PM10 by neměla být vyšší než 50 mikrogramů v metru krychlovém. Smogová sezona začíná a jen malou útěchou může být pro obyvatele regionu zpráva, že se loni prašnost v moravskoslezském ovzduší snížila.

Podle Integrovaného registru znečisťování (IRZ), kam posílají firmy údaje o emisích, v průběhu loňského roku klesla produkce prachu o 170 tun, oproti roku 2010 byla dokonce o 710 tun nižší. Ekologické sdružení Arnika, které z dat sestavuje žebříček největších znečisťovatelů, mezi ně řadí hutní společnost ArcelorMittal Ostrava, opavskou farmaceutickou společnost Teva nebo bohumínského výrobce izolací Rockwool. Tyto firmy sice loni emise řady látek snížily, ArcelorMittal ale zvýšil produkci dioxinu. Další velký podnik regionu Třinecké železárny potom podle Arniky zvýšily množství úniků rakovinotvorných látek a vítkovický Evraz vypustil více látek, které poškozují reprodukční systém lidí.

Ekologům se nelíbí, že i když se kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji zvyšuje, jde to velmi pomalu a region je stále nejšpinavější v zemi. Kritizují přitom kraj, že postup zdržuje. Podle moravskoslezského hejtmana Miroslava Nováka (ČSSD) však je nutné při tlaku na snižování emisí hledět také na hospodářskou situaci regionu. Reagoval tak na kritiku Arniky, které se nelíbí, že kraj povolil odklad ekologizace ocelárny Evraz Vítkovice Steel. „Je tady krize a v současné době při složitých odbytových možnostech nejenom v ocelářství, ale celkově v průmyslu, je mou prioritou zachování každého pracovního místa a tvorba nového,“ podotkl hejtman Novák. Upozornil, že v případě, že by kraj striktně trval na termínech, mohl by majitel ocelárnu zavřít. „Bohužel, jenom čistého vzduchu se člověk nenají,“ doplnil Miroslav Novák.

Data do Integrovaného registru znečišťování jako veřejně přístupné databáze hlásí jednotlivé provozy. „Jde o podstatný nástroj pro lidi, úředníky i politiky, jak monitorovat stav životního prostředí. Průmysl se dlouhodobě snaží prosadit změny zákona a omezit tak své povinnosti k ohlašování nebezpečných látek i takzvané prahové množství, které už musejí hlásit, tím by ale lidem upřeli právo na informace,“ uvedl Jindřich Petrlík z Arniky. Nelíbí se mu však, že v IRZ chybí konkrétní údaje o tom, kolik jednotlivé provozy vypouští benzo(a)pyrenu, což je rakovinotvorná látka.