Vlastivědné muzeum v Kladně se přestěhovalo do vily Poldi

Kladno - Vlastivědné muzeum v Kladně se přestěhovalo do nově zrekonstruované vily, kde dřív sídlilo vedení Poldi Kladno. Nyní má více místa pro vystavování historických předmětů z depozitářů. Projekt financoval Středočeský kraj a fondy Evropské unie.

Téměř každý si s Kladnem spojuje hornictví. Mezi exponáty je i kus uhlí z poslední těžby ve zdejších dolech z roku 2002. Město má ale mnohem pestřejší a starší minulost. V nových prostorách je tedy vystavena například i nedávno zrestaurovanou sochu Jana Nepomuckého nebo svatební šaty ze začátku devatenáctého století. 
 
„Lidé, kteří do města přijedou a trochu se zajímají o historii, pochopí, že to zdaleka není jenom rudé a černé město,“ komentuje přínos vlastivědného muzea hejtman Středočeského kraje Petr Bendl (ODS). Kladensko je bohatým archeologickým nalezištěm z dob Keltů a jeho historie se kontinuálně vyvíjela.
 
Součástí projektu je i studijní knihovna a muzeum připravilo naučnou dílnu pro školáky. „Děti si budou moci sami vyzkoušet práci muzejníka. Třeba očištění archeologických nálezů a slepení keramiky,“ popisuje nabízený program ředitel Sládečkova vlastivědného muzea Zdeněk Kuchyňka.
 
Podle kladenského primátora Dana Jiránka (ODS) k celkovému přínosu sedmnáctimilionového projektu patří i to, že se historická vila Poldi opravila a že se jí vdechl nový život.