Vlaky se mohou vrátit do Kyselky už v létě

Kyselka (Karlovarsko) – Možná už v létě se vrátí vlaky na vlečku z Vojkovic nad Ohří do Kyselky. Společnost Karlovarských minerálních vod chce v květnu zahájit rekonstrukci tratě, kterou využívala jako vlečku do 90. let minulého století. Nyní chce firma svůj závod v Kyselce opět napojit na železnici, aby ušetřila silnice rychle se rozpadající kvůli intenzivní nákladní dopravě.

Ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale upozornil, že trať využívaná na počátku minulého století i pro osobní dopravu není navzdory své opuštěnosti ve zcela beznadějném stavu. „Zajišťovali jsme její minimální údržbu i v letech, kdy pro vlečku využití nebylo,“ poukázal ředitel Pasquale.

Aby byla obnovená trať firmě k něčemu, musí nejprve vyjednat vhodné podmínky s ČD Cargo, která má pro Karlovarské minerální vody zajišťovat dopravu. Podle ředitele je třeba zajistit, aby byl dopravce schopen pružně reagovat na požadavky KMV, zajistit vhodné skladovací prostory po celé republice i efektivní dodávku produktů ke koncovým klientům, kteří napojení na železnici nemají.

Pokud se návrat na železnici v kyselském závodu Karlovarským minerálním vodám osvědčí, není vyloučeno, že obnoví vlečky i do dalších svých podniků. „Například u příležitosti rekonstrukce železniční tratě poblíž závodu Dobré Vody v Byňově (Nové Hrady) jsme uzavřeli dohodu s Českými drahami, že trať bude mít nezbytné vybavení potřebné pro případné napojení vlečky v budoucnu,“ uvedl Alessandro Pasquale.

Osmikilometrová trať Vojkovice–Kyselka vznikla na konci 19. století především pro obsluhu závodu Mattoni, ale jezdily po ní i osobní vlaky, které zastavovaly též ve Velichově a Radošově. Jejich provoz však ustal už ve 30. letech, déle než půlstoletí po tom na dráze přetrvávala nákladní doprava, později přitom trať byla označena jako vlečka. Poslední nákladní vlak po ní projel v roce 1998.