Vítejte v Kněžicích - energeticky soběstačné obci!

Nymburk - Obec Kněžice na Nymbursku si už zanedlouho vyrobí sama skoro veškerou elektřinu, kterou potřebuje. Stejně tak teplo a teplou vodu. Postará se o to kotelna na biomasu a bioplynová stanice. Zařízení stálo asi 120 milionů korun. Obec dostala dotace od Evropské unie a Státního fondu životního prostředí a ještě si musela vzít úvěr.

„To, co potřebujeme, si taky sami vyrobíme,” říká starosta Kněžic Milan Kazda. Obec totiž bude už zanedlouho energeticky soběstačná. „Představovali jsme si, že ty finanční prostředky, které naši občané zaplatí za palivo, by mohly zůstat tady v obci,” popisuje původní záměr obce její starosta. „Je to pilotní projekt, který ukazuje, jakým směrem by se mohly dát i další středočeské vesnice,” pochvaluje si rozhodnutí obce jít ekologickou cestou mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka.

Ve stanici na bioplyn obec zpracovává odpad a z něj vyrábí elektřinu. Kněžice, které nemají kanalizaci, se tak zbavily starostí a navíc na tom vydělávají, protože likvidují i odpad i z okolních obcí. Využívají odpady z restaurací a jídelen, odpadní traviny a listí, ale i zvířecí exkrementy. Vyrobená elektřina je pak vyvedena přes trafostanici do veřejné sítě, kde se finančně zhodnocuje prodejem jednotlivým odběratelům.

V kotelně zase obec topí biomasou – zbytky dřeva a slámou. Zastupitelé chtějí také vyzkoušet, jak bude hřát len nebo šťovík. V obci žije 400 obyvatel, z nichž se na kotelnu napojilo 94% domácností. „Je to pro ně rozhodně výhodnější, než kdybychom zde topili plynem a udělali zde rozvod plynu,” dodává Kazda.

Obec se musela kvůli projektu zadlužit – na stavbu si půjčila 32 milionů korun. Návratnost investice by měla být pouhých 15 let. Lidé v obci si od kotelny slibují, že až začne fungovat v běžném provozu, zlepší se i ovzduší, protože jinak se tu topí hlavně dřevem a uhlím. Koncem roku bude zásobovat teplem skoro celou vesnici.