Věřitelé OKD se domáhají uznání dluhů. Podali už 20 žalob

Věřitelé těžební společnosti OKD, jež je od května v úpadku, dosud podali ke Krajskému soudu v Ostravě 20 žalob, jimiž se domáhají uznání platnosti svých pohledávek dohromady za zhruba 13 miliard korun. Žalovanými jsou insolvenční správce Lee Louda, který pohledávky neuznal, a v části žalob i OKD. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.

Pohledávky vůči OKD přihlásilo u soudu přes 550 věřitelů, kteří žádali od firmy dohromady více než 20 miliard korun. Pohledávky za více než 17 miliard korun však insolvenční správce popřel.

Věřitelé měli na podání žalob lhůtu 30 dní od konání přezkumného řízení, které se uskutečnilo 10. srpna. Věřitelům, již nebyli na přezkumném řízení přítomni, začala běžet lhůta ode dne doručení písemného vyrozumění. Je tedy možné, že někteří z nich mají ještě čas na podání žaloby.

Příští týden se bude konat druhé přezkumné řízení, na němž se bude probírat jediná neuznaná pohledávka, a to od společnosti Veolia Průmyslové služby ve výši 1,22 miliardy korun. Louda řekl, že k podaným žalobám se vyjádří, až jej k tomu vyzve soud.

  • Sedmačtyřicetiletý Louda působí mimo jiné jako výkonný ředitel Centra restrukturalizace a insolvence při Vysoké škole ekonomické v Praze. V čele instituce, která se zabývá výukou, výzkumem a poradenstvím o příčinách, průběhu a řešení podnikových krizí, stanul v roce 2014. Jako insolvenční správce Lee Louda působil například ve Starorolském porcelánu Moritz Zdekauer z Karlových Varů, Kordárně z Velké nad Veličkou na Hodonínsku, podniku AQ Okna nebo pražském developerském projektu Rezidence Kavčí Hory, byl také likvidátorem penzijního fondu Viva.

Věřitelem s největšími neuznanými pohledávkami, který k soudu podal žalobu na určení jejich pravosti, je banka Citibank, jež po OKD žádá více než deset miliard. Banka zastupuje držitele dluhopisů, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), jež je majitelem OKD, a společnost OKD za ně ručila.

Majitelem většiny hlasovacích práv v NWR jsou od února fondy sdružené do neformálního uskupení Ad Hoc Group (AHG). Krajský soud v Ostravě ale nároky Citibank podobně jako Louda neuznal.

Dalšími firmami, které se žalobami domáhají určení pohledávek, jsou například Povodí Odry, jež přihlásilo pohledávku za 21,4 milionu korun, nebo ČEZ Distribuce s pohledávkou za 5,25 milionu korun.

Na soud se naopak neobrátilo ministerstvo průmyslu a obchodu, kterému správce popřel pohledávky za 1,888 miliardy korun, ani společnost Metalimex Petra Otavy mladšího s pohledávkami za 409 milionů korun. Uznání pravosti pohledávek se nedomáhají ani slezská města Karviná, Orlová a Stonava, jimž insolvenční správce uznal jen část pohledávek.

Celkem 14 z 20 žalob k soudu podaly fyzické osoby. Uznaní největší pohledávky žádá Otakar Černý z Havířova, který chce více než 2,6 miliardy korun. Jde o údajné zneužití zlepšovacího návrhu, podle Černého se firma OKD neoprávněně obohacovala využitím jeho návrhu na zpracování uhelných kalů.

  • Vznik: OKD, a. s. byla do obchodního rejstříku zapsána 1. června 2005. Její předchůdce, akciová společnost Ostravsko-karvinské doly (OKD), na kterou přešel majetek zrušeného státního podniku OKD, vznikla v lednu 1991.
  • Charakteristika: OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těží jej v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. OKD provozuje tři doly, jeden důl má zakonzervovaný. 
  • Akcionáři: jediným akcionářem je NWR Holdings B.V. se sídlem v Amsterdamu; vlastníkem NWR je od letošního února skupina Ad Hoc Group (AHG), která sdružuje tři britské investiční společnosti a má 60 procent hlasovacích práv.
  • Zdroj: ČTK

Mluvčí soudu Lucie Olšarová už dříve uvedla, že se očekává, že incidenční spory týkající se OKD začne soud projednávat začátkem příštího roku. Některé spory se přitom mohou táhnout i několik let.

OKD se dostalo do existenčních problémů kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe v květnu podala sama firma. V srpnu věřitelé rozhodli, že firma půjde do reorganizace. Společnost stát podpořil půjčkou ve výši 700 milionů korun.

Vedení podniku nyní vypracovává reorganizační plán, který budou posléze schvalovat věřitelé a soud. V dolech OKD se dál těží uhlí a pracuje tam i s dodavatelskými firmami asi 12 000 lidí.