Veřejné sázení stromků resuscituje vykácená místa Šumavy

Modrava (Klatovsko) – Národní park Šumava pořádá třetí ročník sázení stromků, tentokrát například na Modravě, Velkém Boru a Srní. Návštěvníci hor se mohou zapojit do obnovy lesů poničených kůrovcovou kalamitou.

Dobrovolnické sázení stromků se na Šumavě již stává tradicí, letos poprvé však zamířili jeho účastníci do míst nejvážněji zasažených kůrovcovou kalamitou posledních let. Návštěvníci hor spolu s vedením parku zamířili i do lokality Na Ztraceném, kde předloni proběhlo sporné kácení nakažených stromů.

Nové šumavské lesy budou rozmanitější než ty dosavadní, náchylné k útokům lýkožroutů. Sazenice totiž nejsou pouze smrkové, lidé zasazují i jedle nebo buky.

Vedení parku chce během roku na Šumavě zasadit čtvrt milionu stromů a nadále snižovat podíl smrků. „Přeměna druhové skladby šumavského lesa směrem k vyššímu zastoupení jedle a listnáčů vede k jeho vyšší odolnosti, který člověk v minulosti změnil na smrčiny, ačkoliv byl původně smíšený. Lesy, kde vedle sebe rostou buky, jedle, smrky, jsou méně náchylné k atakům větru i kůrovců,“ uvedl ředitel šumavského parku Jiří Mánek.

Zdeněk Mlnařík o sázení stromů (zdroj: ČT24)