V Uherském Hradišti obnovují městské hradby. Lidé si prohlédnou zachovalé kvádry připomínající materiál egyptských pyramid

Začala rekonstrukce úseku městských hradeb (zdroj: ČT24)

Nedobytnou pevností bývalo v minulosti Uherské Hradiště, během staletí ale o většinu svých mohutných hradeb přišlo. Město se teď snaží dochované zbytky zachránit a ukázat veřejnosti. V úseku mezi ulicemi Hradební a Kollárovou totiž archeologové pod zdivem objevili kamenný základ provedený z přesně opracovaných pískovcových kvádrů a pozůstatky dřevěného roštu.

Původně chtěla radnice nechat za Klubem kultury v Uherském Hradišti opravit jen stávající hradební zdivo vystupující nad terén. Archeologické sondy ale ve více než třímetrové hloubce odhalily precizně zpracované základy opevnění. „Objev považujeme za zcela mimořádný, který si zasluhuje alespoň částečné obnažení nálezu a jeho trvalou prezentaci,“ uvedl městský architekt Aleš Holý.

Části původního opevnění objevili archeologové
Zdroj: MěÚ Uherské Hradiště

Zdivo hradeb, zřejmě ze 17. a 18. století, připomíná základní stavební materiál egyptských pyramid. Dosud se vůbec nevědělo, že vnější líc kamenného barokního opevnění měl tuto podobu.

„V místě vybudujeme zabezpečené zahloubení, aby si lidé mohli prohlédnout původní pískovcové kvádrové zdivo, jehož stav je překvapivý,“ uvedl Holý k nálezu pracovníků archeologického oddělení Slováckého muzea.

Obnova více než stometrového úseku hradeb začala na konci dubna, nejprve dělníci ubourali novodobou podezdívku. A pokračovat budou až do poloviny října, kdy by v oblasti měla být hotová kanalizace, osvětlení i zpevněná okolní plocha.

Úpravy, jejichž součástí je i vybudování kanalizace, osvětlení a zpevnění okolní plochy, přijdou na 7 milionů korun, z toho necelé dva miliony přispěje ministerstvo kultury. Z městských hradeb se naposledy opravovala Matyášova brána v roce 2010.

Městské hradby jsou jednou z nejvýznamnějších místních památek. Kolem Uherského Hradiště vzniklo kamenné opevnění ve 14. století, přebudováno bylo po skončení česko-uherských válek. Do dnešní doby se zachovaly jen zlomky hradeb.