V Pardubicích startuje projekt Labe-Loučná

Pardubice - V Pardubicích se poprvé zkušebně rozeběhla velká protipovodňová čerpadla. Ochránit mají obyvatele v okolí takzvaného Spojilského odpadu. Vodu z tohoto potoka čerpací stanice vypouští do Chrudimky. Stavba za dva a půl milionu eur je součástí projektu Labe-Loučná. S pomocí evropských dotací se v Pardubicích a okolí obnoví celá kanalizační síť.

Velké protipovodňové čerpadlo má premiéru. Jeho útrobami protékají čtyři tisíce litrů za pouhou vteřinu. Hladina Spojilského odpadu prudce klesá. Důležitá součást protipovodňového systému začíná pracovat. Obyvatelé této části Pardubic to přivítali. O tom, co dokáže velká voda, se totiž majitelé domů a okolních zahrádek už několikrát přesvědčili. „Voda nám zde způsobovala několikrát za rok zaplavení zahrádek. V případě přívalových dešťů to bylo pravidelně,“ říká zahrádkář František Medek.  

Problémy opakovaně přicházely i s rostoucí hladinou nedalekého Labe. „S vyšší hladinou dochází k zaplavování části Pardubic, zejména lokality Dubina, a přilehlých oblastí, kde žije asi dvacet tisíc obyvatel,“ uvádí technický náměstek VaK Pardubice, a. s. Vítězslav Dyntar. „Docházelo k zaplavování nejen zahrádek, ale i obytných domů, a nebylo možné tam stavět další domy, protože nebylo možné zpevněné plochy kam odvodnit,“ dodává náměstek primátora Pardubic Michal Koláček.     

Reportáž Michala Klokočníka (zdroj: ČT24)

Nová technologie vodu z potoka přečerpává do řeky Chrudimky. Pásový dopravník a robotická ruka potom vyčistí hladinu od naplavenin. „Čerpadla jsou plně automatizována a signály dostávají ultrazvukovými sondami, které měří přítok hladiny,“ popisuje systém řízení zástupce firmy na dodávku čerpadel Petr Pech.   

Spíše než montáž čerpadel bylo pro stavitele nelehkým úkolem umístění samotné čerpací stanice. „Objekt je založen na tekutých píscích dva metry pod dnem Chrudimky,“ dodává ředitel stavební firmy Jiří Mottl.  

Projekt Labe-Loučná, který zahrnuje výstavbu a opravy kanalizace včetně chodníků a silnic, má hodnotu dvacet sedm milionů eur. Veškeré práce mají být hotové ještě letos.