V Ostravě se učitelé učí, jak učit

Ostrava - V Ostravě se koná Letní škola moderních dějin. Pořádá ji občanské sdružení Pant pro učitele základních a středních škol z celé České republiky. Účastníci se v ní dozvědí, jak učit novodobou historii poutavě a bez předsudků. Účastníky letní školy ale čeká i doprovodný program. Bude to beseda se známou novinářkou a disidentkou Petruškou Šustrovou a návštěva Archivu města Ostravy. Učitelům může ve výuce pomoci i nový portál Moderní dějiny.cz, jehož autorem je právě občanské sdružení Pant.

Dva dny plné nápadů a inspirací, jak žákům přednášet dějiny 20. století přitažlivě a srozumitelně, absolvuje zhruba čtyřicítka učitelů dějepisu a občanské nauky. „Ty děti neumí skoro nic. Pro ně například historie roku 1968 je naprosto neznámou věcí. Je to škoda,“ říká Karla Ondráčková ze ZŠ při sanatoriích Klímkovice. „Učí se to hodně špatně, protože se jedná vlastně o současnost a nám na škole říkali, že nemáme učit historii mladší 50 let, že to není historie. O to je to těžší,“ přidává se i Martina Boldišová ze střední odborné školy v Praze.

Reportáž Drahomíry Račákové (zdroj: ČT24)

Pedagogové se v letní škole učí využívat nové metodické materiály, dokumentární filmy i písemné prameny. Seznámí se také s archivem 52 tisíc svědeckých výpovědí z období 2. světové války. „Nejdůležitější je, aby učitelé pochopili, že ta velká politická historie se skládá z malých osobních příběhů jednotlivých lidí, z nichž každý přijímal nějaká rozhodnutí, která potom měla dopad na jeho život,“ myslí si dokumentarista Martin Šmok.

„Důležité je také vytvářet tzv. učební figury, učební situace, které dodávají dějepisu jistou chuť, barvu. Práce s komiksem, který je také typický pro 20. století, práce s fotografií, s karikaturou,“ tvrdí lektor Univerzity Komenského v Bratislavě Viliam Kratochvíl.