V Ludgeřovicích se rozjel nový způsob třídění odpadu. Jeho množství má klesnout o polovinu

Lepší třídění odpadů (zdroj: ČT24)

Obec Ludgeřovice nedaleko Ostravy přešla na nový systém třídění odpadu u rodinných domů. Podle společnosti OZO Ostrava, která projekt realizuje, by se díky tomu měl objem směsného komunálního odpadu snížit až na polovinu. U každého z tamních 1500 rodinných domů totiž přibyly kontejnery na papír i plast.

Loni, kdy se s tříděním odpadu začínalo, byly tyto nádoby jen u 140 rodinných domů v Ludgeřovicích. Souběžně s tím se v obci snížila kapacita nádob na směsný komunální odpad až o polovinu. Podle ostravské odpadové firmy rovněž nebylo třeba směsný odpad ani tak často odvážet.

Společně s umístěním nových kontejnerů se změní i četnost svozu odpadu. „Zatímco doposud jsme z Ludgeřovic měsíčně odváželi směsný odpad z nádob o objemu 500 tisíc litrů, nyní to bude 292 tisíc litrů,“ sdělil za OZO Ostrava Petr Chalupa.

Dá se říct, že Ludgeřovice předběhly dobu a nabídly svým občanům možnost, jak za odpad ušetřit, chovat se šetrně vůči životnímu prostředí, a navíc si při třídění užívat i nesporného komfortu. Doposud totiž lidé, kteří k třídění odpadu přistupovali zodpovědně, museli ujít od svého domu až několik stovek metrů k místu, kde byly v obci umístěny kontejnery na tříděný odpad.
Karel Belda
jednatel společnosti OZO Ostrava

Oproti tomu má výrazně stoupnout objem svozu plastu a papíru. „U plastu to bude z původních zhruba 200 tisíc litrů na 340 tisíc litrů měsíčně, objem sváženého papíru se navýší ze 136 tisíc litrů na 258 tisíc litrů. Takže pro směsný komunální odpad nebudeme jezdit jednou týdně jako doposud, ale co dva týdny, dvakrát měsíčně budeme svážet část nádob na plast, zbytek plastu a papír pak jednou měsíčně,“ dodal Chalupa.

Na původních deseti stanovištích na separovaný sběr zůstanou pouze zvony na sklo a kontejnery na drobný elektroodpad a textil.

Novinky by se měla dočkat i Ostrava

Podobný systém třídění odpadu jako v Ludgeřovicích by měla společnost OZO Ostrava po dohodě s ostravským magistrátem zavést ve druhém pololetí letošního roku v části městského obvodu Radvanice a Bartovice. Zde by se měly separační nádoby dostat ke zhruba 300 rodinných domů.

„Jestliže se zde tento způsob osvědčí, je možné, že bude rozšířen i do dalších ostravských obvodů. Ale nejde jen o Ludgeřovice a Ostravu. O zmíněný systém třídění odpadu se zajímají i další obce, v jejichž centru pozornosti stojí ekonomika a ekologie,“ dokončil Belda.