V Hroznové Lhotě objevili čtyři tisíce let staré kosterní nálezy

Hroznová Lhota (Hodonínsko) – Když začali dělníci v Hroznové Lhotě budovat na polích za obcí kanalizaci pro stavbu rodinných domků, čekalo na ně překvapení. V lokalitě u vodojemu těžké stroje odkryly pohřebiště se třiceti hroby, keramiku a šperky. Podle archeologů kostry pocházejí ze starší doby bronzové, tedy zhruba z období 2 000 let před naším letopočtem.

Na poli za Hroznovou Lhotou má brzy vyrůst 14 rodinných domů. Při kopání kanalizace úplnou náhodou narazili dělníci na kosterní pozůstatky. „Našli jsme kostry mužů, žen i dětí. Zajímavé je to, že je pohřební ritus ustálený, ženy jsou pohřbeny na levém boku hlavou k východu a tváří jsou obrácené na jih. Muži jsou naopak pohřbeni na pravém boku hlavou k západu, ale tváří také k jihu,“ popsal archeolog Jaromír Šmerda. Takové ukládání těl do hrobových jam je typické pro takzvanou únětickou kulturu ze starší doby bronzové.

Zdejší kulturu hodně ovlivnila nedaleká nitranská kultura. „Odrazilo se to hlavně v pohřebním ritu žen. V jejich hrobech jsme našli skleněné korálky, což je výjimečný nález. Zdá se, že byly importovány ze vzdálených oblastí, možná z Egypta nebo Sýrie,“ vysvětlil Šmerda. Unikátním nálezem jsou také dva prsteny, na nichž by dokonce mohly být otisky lidské kůže. Přesto část předmětů nenávratně zmizela. „Hroby byly vykradeny už v pravěku, ale i tak jsou ty nálezy unikátní,“ dodal archeolog.

Archeologové budou na pohřebišti pracovat ještě asi týden. Teprve až skončí, znovu se rozběhnou pozastavené stavební práce. Vedení obce teď zvažuje, co dál s nečekaným nálezem. Zastupitelé už schválili, že výzkum archeologů zaplatí, a teď přemýšlí, kde exponáty vystaví.

Únětická kultura časově spadá do starší doby bronzové. Název získala podle pohřebiště v Úněticích u Roztok. Hlavním znakem kultury jsou pohřebiště, často se lze setkat se stromovými rakvemi. Existují ovšem také nálezy hrobových jam, ve kterých stromové rakve nalezeny nebyly. Kromě pohřebišť jsou známá otevřená sídliště, kde lidé žili v domech nadzemní kůlové konstrukce s obdélníkovým tvarem a sedlovou střechou. Pro kulturu jsou také typické zásobní jámy únětického typu. Kultura používala z bronzových nástrojů sekery, dýky, oštěpy, sekeromlaty, ze šperků náušnice, náramky, nápažníky, jehlice.

zdroj: Wikipedie