Tržnice stále nabízejí i zakázanou pyrotechniku

Hatě – Pracovníci České obchodní inspekce (ČOI) dnes při kontrolách našli stovky kusů nebezpečné pyrotechniky, která by se na stánku vůbec prodávat neměla. Může totiž způsobit úraz. Statistiky navíc potvrzují, že roste počet požárů způsobených právě zábavní pyrotechnikou.

Označení „katerogie 3“ nesly stovky kusů zábavní pyrotechniky, kterou bylo možno bez problémů pořídit u některých stánkařů v Hatích na Znojemsku. Takto silná pyrotechnika přitom nemá na tržnici co dělat. „Jedná se o stánkový prodej, kde je povolena pouze kategorie a třída 1. Tady se ale prodávají i pyrotechnické výrobky kategorie 3, což zákon nepovoluje,“ potvrdila vedoucí referátu kontroly ČOI Brno Kamila Křížová.

Lidé, kteří si silnou pyrotechniku kupují na stánku, přitom podle odborníků riskují. „Může to být nebezpečné tím, že na stánku nedokáží dobře ošetřit povětrnostní podmínky. Když si to někdo koupí, nemá jistotu, že výrobek není navlhlý víc, než by měl,“ upozornil ohňostrůjce David Kubík. Navlhlá pyrotechnika se pak může chovat nestandardně a způsobit úraz. „Když se odpálí, tváří se, že nehoří, ale může dole prodoutnávat. Zákazník se k tomu přiblíží a ona pak bouchne,“ varoval Kubík.

Na prodej pyrotechniky v Hatích se inspektoři zaměřují každoročně. A každoročně zjistí prohřešky. Letos inspektoři neobjevili žádnou pyrotechniku čtvrté kategorie, kterou smí ze zákona koupit pouze člověk s oprávněním. Podle odborníků se ale většinou sehnat dá, jen už neleží na pultech stánků. „Podle zkušeností z minulých let není problém ji sehnat, pokud se člověk zeptá. Ale už se nenabízí úplně volně, už je to skryté a na zeptání,“ dodal Kubík.

Co se smí prodávat?

Pyrotechnika se značí dvojím způsobem: na obalech je třeba hledat buď starší český ovál se lvem, nebo novější evropské označení CE. K němu musí být vždy připojeno číslo kategorie nebo třídy.

Kategorii 1. si mohou nakoupit i mladiství starší 15 let. Spadají do ní například bouchací kuličky nebo včelky a drobnější pyrotechnika.

Kategorie 2. je prodejná jen pro osoby starší 18 let.

Kategorii 3. může nakoupit jen člověk starší 21 let.

Kategorii 4. může nakoupit jen člověk s odbornou způsobilostí.

Podobně fungují třídy, označené logem se lvem. Výrobky z třetí nebo čtvrté třídy obchodníci běžnému zákazníkovi prodat nesmějí. Do třetí třídy spadá pyrotechnika, kterou smějí nakupovat pouze ohňostrůjci, kteří se prokážou platným průkazem. Pro pyrotechniku čtvrté třídy platí ještě přísnější pravidla: kromě průkazu musí nakupující ohňostrůjce předložit i povolení báňského úřadu.

Jen v roce 2013 provedl Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 232 kontrol. V 38 případech rozhodl o zákazu prodeje a udělil pokuty za 94 tisíc korun. Nejčastějším pochybením je podle inspektorů špatné označení a taky prošlá doba použitelnosti. Důležitou součástí je také český návod, který ale řada lidí v silvestrovském opojení buď nečte, nebo nerespektuje.

Hasiči varují, že počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou v posledních dvou letech výrazně vzrostl, způsobené škody jdou do milionů. Zatímco o silvestrovské noci v roce 2009 evidovali 18 požárů od hořící pyrotechniky, předloni to už bylo 58 a loni ještě o jeden víc.

Odborníci doporučují, aby zákazníci pyrotechniku nakupovali jen v důvěryhodných obchodech. Lidé by taky nikdy neměli pyrotechniku používat uvnitř, odpalovat ji z ruky nebo brát do rukou výrobek, který po zapálení selhal.