Trutnovská radnice překračuje své pravomoce

Trutnov - Aktivisté, kteří se zabývají otevřeností veřejné správy, viní trutnovskou radnici z porušování zákona. Kamera, umístěná na této radnici, totiž snímá jednání nejrůznějších návštěvníků, aniž by na tuto skutečnost byli předem upozorněni. Trutnovský starosta Ivan Adamec se hájí tím, že úředníci dbají pokynu, který je zavazuje občany na natáčení předem upozornit. Ale štáb České televize prošel při vytváření této reportáže zkušeností, která Adamcova slova zpochybňuje.

Poté, co televizní štáb vstoupil do pracovny Ivana Adamce a zahájil natáčení předem domluveného rozhovoru, dveře za jejich zády potichu otevřel úředník radnice a začal kamerou snímat průběh rozhovoru. Bez vědomí a souhlasu všech zúčastněných, kromě samotného starosty, který pokyn k natáčení osobně vydal. Situaci na hraně zákona vysvětlil starosta Ivan Adamec v telefonickém rozhovoru s reportéry následovně: „Ve vašem případě došlo k pochybení, protože jsme vás na natáčení nestačili upozornit. Rozhodně však občany bez jejich souhlasu nenatáčíme.“

Starostovo vysvětlení by bylo přijatelné, pokud by ho nezpochybňoval případ občana Stanislava Pence, který prošel podobnou zkušeností. U vedoucího odboru Ratajčíka ho bez jeho souhlasu a přes opakované protesty natáčel zřejmě stejný úředník. Ze záznamu je zcela zřejmé, že Stanislav Penc s natáčením své osoby nesouhlasil, pokoušel se zjistit identitu úředního „kameramana“ a požadoval okamžité sepsání protokolu o tom, co se v místnosti odehrálo. Na nezákonné jednání úředníků trutnovské radnice si následně stěžoval a nahrávka mu poté byla vydána. Ze záznamu je zřejmá skutečnost, že radnice porušuje vlastní nařízení: ačkoli na úřadě natáčet zakázala, sama občany natáčí.

„Je to nebezpečná věc,“ říká Stanislav Penc. „Ze strany úředníků to může znamenat, že tímhle způsobem chtějí zastrašovat občany, kteří se jich chodí na něco ptát.“ Trutnovský starosta postup úředníků hájí tím, že se jedná o obranu proti zneužití záznamů, které na radnici pořizuje třetí osoba.

Poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek ale postup radnice hodnotí následovně: „Jedná se určitě o porušení práv občana a radnice se jednoznačně dopustila překročení svých pravomocí.“ Igor Němec z Úřadu pro ochranu osobních údajů Kužílkova slova potvrzuje: „Pokud je jakékoli jednání nahráváno – ať už kamerou nebo pouhým magnetofonem – pak to musí být se souhlasem toho, kdo má být nahráván.“ Postup trutnovské radnice nyní zkoumá Úřad pro ochranu osobních údajů.