Totalita očima studentů založená na osobních příbězích

Velká Bíteš - Na základní škole ve Velké Bíteši dnes začala výstava prací žáků na téma Stopy totality. Žáci ve svém okolí pátrali po příbězích lidí, na jejichž životě se podepsala nesvoboda. Zabývali se především obdobím padesátých let. Cílem projektu bylo seznámit žáky s problematikou totality prostřednictvím osobní zkušenosti, tj. prostřednictvím setkání s pamětníky a konfrontací se skutečnými příběhy.

Vykonstruované politické procesy, potlačování církví nebo násilné vystěhovávání sedláků z rodinných usedlostí. To jsou témata, kterým se netradiční formou věnují i mimo hodiny dějepisu žáci základní školy ve Velké Bíteši. V zapojení dětí do bádání nad touto problematikou a v setkání s pamětníky vidí ředitel školy Dalibor Kolář nejlepší způsob, jak dětem dobu přiblížit. „Nás trápilo, že se o tom málo učí a že není dost zmíněno utrpení těch lidí, co měli zničené a zdevastované životy,“ říká Marta Vančurová, zástupkyně projektu Stopy totality.

Žáci a studenti sami ve svém nejbližším okolí pátrali po lidech, kteří byli minulým režimem nějak zasaženi a zaznamenávali jejich vzpomínky. „Touto metodou se dobírají detailů, na které, kdyby ten příběh nezpracovávali, by nepřišli. A s odchodem pamětníků by ty příběhy byly zapomenuty,“ uvedl Jaroslav Vaňous, lektor projektu.

To je i případ Zory Krupičkové, které v padesátých letech ve vykonstruovaném procesu odsoudili jejího otce. Ona sama kvůli tomu měla problémy za studií a později i v zaměstnání. Její složitý životní příběh podrobně zaznamenali žáci 9. třídy. „Děti trpěly kvůli rodičům, že rodiče něco udělali a děti za to pykaly, vůbec za to nemohly,“ říká Naďa Antlová, jedna z žákyň ZŠ Velká Bíteš, která se do projektu zapojila. Projekt stopy totality je stále otevřený a mohou se do něj přihlásit i další školy.

Reportáž Radovana Daňka (zdroj: ČT24)