Tepelné šoky a turbulence: V Brně se otevřel vědecko-technický park

V brněnských Žabovřeskách se otevřel vědecko-technický park zaměřený na letectví. V jeho laboratořích mohou firmy, vědci, ale i studenti testovat zařízení určené převážně do motorů letadel. Součástí parku za více než 350 milionů korun jsou i kanceláře a prostory pro začínající podnikatele. Celkově tam může práci najít 380 lidí.

„Problémy, se kterými jsme se potýkali, byli zejména toho typu, že ne vždy zařízení, které se vyvine, funguje tak, jak má. A ty závěrečné zkoušky nebylo možné v České republice dělat. Museli jsme jezdit do Frankfurtu, kde jsou jiné ceny a dlouhé objednací lhůty. Vývoj se tak zdražoval, zdržoval a nestíhali jsme termíny,“ vysvětlil důvod zprovoznění parku Jiří Kováč, který je členem představenstva společnosti UNIS. Ta park otevřela.

Vědecko-technické laboratoře v areálu za 356 milionů korun slouží zejména k testování součástek kategorie A a B. Ty sice cestující nevidí, ale jsou velice důležité. „Kategorie znamenají důležitost a kritičnost v případě jeho výpadku. Kategorie A znamená neodvratnou havárii, kategorie B téměř jistou,“ vysvětlil Kováč. Součástky do letadel proto musí projít řadou zkoušek.

Součástky musí vydržet tepelné šoky

V dalších místnostech například odborníci zkoumají, jaký vliv mají na motor letadla za chodu zapnuté mobily a počítače. Je tam také vysílač elektromagnetického záření, který dokáže nasimulovat situaci, kdy letadlo letí kolem vysílače. Jinde zase zkouší odolnost motorů proti rychlé změně teplot nebo co se děje při vibracích, které doprovázejí turbulence.

Nově vyvinutá zařízení musí být odolná i proti střídání teplot – na zemi může být třeba třicet nad nulou, nahoře minus padesát. „Zařízení, které je v provozu, se testuje takzvanými tepelnými šoky,“ řekl Kováč. Přístroj tak umí měnit teplotu rychlostí patnáct stupňů Celsia za minutu.

Stavba vědecko-technického parku (zdroj: UNIS)

Testovat mohou vědci i studenti

V komplexu bude své součástky testovat firma UNIS, která jej z půlky zaplatila. Zbytek nákladů hradily další instituce – ministerstvo obchodu a průmyslu, stát a Evropská unie. UNIS podniká zejména v petrochemii. Dlouhodobě se ale zabývá například i vývojem elektroniky pro letectví.

Kromě této společnosti budou v parku i jiné firmy. Financován totiž bude z běžných zakázek. Otevřený ale bude i studentům. Už nyní je dohodnutá spolupráce s Masarykovou univerzitou, VUT i Slovenskou technickou univerzitou. Od příštího roku by nejen pro ně měla být akreditovaná zkušebna, kde se budou moci testovat nová zařízení. Kromě laboratoří tu jsou i místa pro kanceláře a start-upy.