Šumavský park zrušil linku pro hlášení nelegálního kácení

Klatovy – Správa Národního parku Šumava zrušila tzv. horkou linku, na které mohli lidé oznamovat podezření z nezákonného kácení stromů kvůli kůrovcové kalamitě. Podle zástupců parku linka nebyla dostatečně využívána. Prostřednictvím telefonu se na správu za celý měsíc obrátilo 14 osob, z nich pouze 4 skutečně nahlásily možné nedovolené kácení. Správa národního parku je však připravená v případě potřeby kdykoliv šumavskou telefonní linku znovu zavést.

Zřízení linky bylo jedním z výsledků jednání mezi správci parku, odborníky, starosty, ekology a aktivisty, kteří se u kulatého stolu sešli krátce po skončení blokády v oblasti Na Ztraceném. Telefonní linka byla v provozu od konce srpna, a to vždy tři dny v týdnu. Za tu dobu ji využilo pouze 14 lidí, většina z nich navíc k jinému účelu. „Sedm z volajících vyjádřilo podporu novému vedení parku, 4 lidé volali, protože se domnívali, že na území Národního parku Šumava dochází k porušování zákonů v souvislosti s asanací kůrovcové kalamity,“ uvedl mluvčí správy Pavel Pechoušek.

Obavy z nepovoleného kácení cenných přírodních lokalit se však ani v jednom případě neprokázaly. Podle zástupců šumavského parku se však dalo těžko očekávat, že lidé ve většině případů využijí zřízenou linku z odlišných důvodů. „Měl jsem představu, že se mohou vyskytovat další stížnosti a je vidět, že těch reálných stížností, o které někdo stojí, není tolik,“ přiznal ředitel parku Jan Stráský.

Jednání o kůrovcové kalamitě na Šumavě
Zdroj: ČT24

Jaromír Bláha, Hnutí Duha:

„Potvrdilo se, že zřízení tzv. zelené linky je nevěrohodný, marketingový tah. Kdyby správa chtěla tyto případy opravdu vyšetřovat, tak především posílí vlastní vnitřní kontrolu.“

Zrušení horké telefonní linky ale prý neznamená, že by veřejnost měla přestat se správou národního parku komunikovat. „Ten základní princip, že se kdykoliv mohou obrátit na správu parku, požadovat vysvětlení, přinášet stížnosti, ten samozřejmě trvá dál,“ dodal Stráský.

Reportáž Jana Dvořáka (zdroj: ČT24)