Stripování sníží v Červeném Kostelci riziko ohrožení zdraví

Červený Kostelec (Náchodsko) – Voda, kterou pije zhruba deset tisíc lidí v Červeném Kostelci a okolí, se zbavuje rakovinotvorných látek. Dnes tam nainstalovali speciální zařízení, které má nebezpečné chlorované uhlovodíky odbourat. Podle expertů ale v Kostelci ještě úplně vyhráno nemají.

Stará ekologická zátěž, nebezpečné látky v pitné vodě a až třikrát vyšší riziko onemocnění rakovinou. S touto hrozbou žijí tisíce lidí na Náchodsku už od devadesátých let. „Dodáváme vodu pro celý Červený Kostelec, ale i pro 'cizí' obce, takže zhruba pro deset tisíc lidí,“ uvedl starosta Červeného Kostelce Petr Mědílek (nez.).

Stripovací kolona – tak se jmenuje zařízení, které má problémy s pitnou vodou v Kostelci a okolí vyřešit. „Voda se roztříští na drobné kapičky, proti nim se větrákem žene vzduch, který ty těkavé chlorované uhlovodíky odvětrá,“ vysvětlil ředitel společnosti Voda Červený Kostelec Antonín Šlechta. Toto zařízení vyšlo zhruba na milion a množství rakovinotvorných látek ve vodě by mělo srazit na úroveň, kterou lze jenom stěží změřit. Pokud se osvědčí, koupí v Kostelci další dvě. „V chlorovaných uhlovodících bychom se měli dostat pod jeden mikrogram na jeden litr,“ dodal starosta Mědílek.

Reportáž Václava Svobody (zdroj: ČT24)

Podle odborníků je stripování nejlepší dostupné řešení. Rizika sníží na minimum, problém však úplně nevyřeší. „Některé skupiny obyvatelstva jsou rizikové, to znamená děti a oslabení jedinci, kde to riziko může být zvýšené,“ potvrdil vedoucí Centra hygienických laboratoří Státního zdravotního ústavu Hradec Králové Pavel Buchta.

Do budoucna proto starosta nevylučuje připojení na vodovod ze sousedního Náchoda. Vlastní zdroje pitné vody chce ale udržet co nejdéle.