Splavnění Labe do Pardubic zůstane snem?

Pardubice - Pardubický kraj nevzdává spory o splavnění Labe do Pardubic. Navzdory negativnímu stanovisku ministra životního prostředí chce stavbu za více než dvě miliardy korun prosadit. Opačný názor mají některé ekologické organizace. Těm se navíc nelíbí, že stát bez patřičných povolení dál do projektu investuje.

Nekonečná jednání, vynaložených 600 milionů korun a výsledek zatím žádný. Splavnění Labe do Pardubic, které má východní Čechy otevřít lodní dopravě, nabírá zpoždění. „Je to jenom o politickém rozhodnutí na úrovni ústředních orgánů státní správy, především ministerstva životního prostředí,“ tvrdí radní Pardubického kraje odpovědný za dopravu Ivo Toman.

Záměr naráží na odpor ekologů. Protestují proti vedení kanálu vzácnou lokalitou u Přelouče, kde se vyskytují chráněné druhy živočichů. Odpůrci projektu chystají zprávu pro Nejvyšší kontrolní úřad. „Ředitelství vodních cest a ministerstvo dopravy investuje další finanční prostředky do nákupu pozemků pro tuto stavbu, ačkoli rozhodnutím ministerstva životního prostředí bylo v podstatě znemožněno ji postavit v podobě, kterou si Ředitelství vodních cest ČR představuje,“ upozorňuje na pokračující aktivity týkající se splavnění Labe Pavel Doucha z Ekologického právního servisu.

Ministerstvo životního prostředí, které stavbu kanálu v březnu zamítlo, jiné návrhy neposuzovalo. „Nemáme zatím k dispozici žádný nový návrh, který by se týkal splavnění Labe mezi Pardubicemi a Přeloučí,“ přiznává mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Splavnění řeky do Pardubic podporuje Povodí Labe. Lodní doprava podle vedení podniku řece neublíží, naopak bude pro kraj přínosem. „V tomto ohledu se domnívám, že veřejné zájmy na splavnění převažují nad zájmy ochrany přírody a krajiny v této lokalitě,“ je přesvědčen Václav Jirásek z Povodí Labe Hradec Králové.

Protichůdná rozhodnutí státu i výhrady ekologů podle Pardubického kraje brání rozvoji regionu. „Podle mne je to záměr, abychom neustále hledali nové varianty a nikdy se to nepostavilo,“ je přesvědčen Ivo Toman.

Že by o lodní dopravu do Pardubic nebyl zájem, zastánci projektu odmítají. Opírají se přitom o předběžné výzkumy a jednání s potenciálními přepravci.