Slezská farnost má šanci na návrat majetku

Heřmanovice (Bruntálsko) – Římskokatolická farnost v Heřmanovicích na Bruntálsku možná dostane zpět zemědělskou půdu, kterou jí v roce 1949 uzmul stát. Podle Ústavního soudu, který se žádostí farnosti zabýval, stát nemá žádný řádný podklad k vlastnictví patnácti parcel a nikdy je právoplatně nezískal. Ústavní soud také zrušil rozhodnutí nižších instancí, které žádost heřmanovické farnosti o navrácení majetku zamítly s ohledem na tzv. blokační paragraf, a nařídil nové projednání případu.

Podle bruntálského okresního soudu i Krajského soudu v Ostravě se na heřmanovický případ vztahuje paragraf, který zapovídá vydávat bývalý církevní majetek na základě určovacích žalob, dokud se stát nedohodne s církvemi na celkovém vyrovnání. Senát Ústavního soudu však dospěl k závěru, že tzv. blokační paragraf tentokrát neplatí, protože stát pozemky nikdy řádně nenabyl. „Vůli k převzetí majetku musel stát učinit pravomocným rozhodnutím příslušného státního orgánu. Existence žádného takového rozhodnutí však v řízení prokázána nebyla. Už jen to jsou okolnosti, pro něž obecné soudy neměly ochranu vlastnickému právu stěžovatelky odepřít,“ uvedla předsedkyně senátu Ivana Janů.

Úřední postavení sporných pozemků je takové, že jsou zapsány ve vlastnictví státu, ale neexistuje žádný nabývací dokument. Krnovský okresní výbor totiž v roce 1949 rozhodl o výkupu majetku heřmanovické farnosti. Vzápětí byly pozemky přepsány na stát. Farnost se ale proti výkupu odvolala a uspěla. Vlastnictví se tím ale nezměnilo – státu tak nakonec patřil majetek, aniž by ho získal.

Zástupci Heřmanovic doufají, že po rozhodnutí Ústavního soudu jim okresní soud už pozemky přizná. "Z nálezu mám obrovskou radost. Soudy zde dlouho obhajovaly neoprávněnou
držbu státu," uvedl právník farnosti Roman Krakovka. Případné navrácení pozemků by pro farnost mělo nejen morální, ale i ekonomický význam. Půdu by mohla pronajmout nebo
prodat, a získat tak peníze.

Podobnou výjimku z blokačního paragrafu stanovil Ústavní soud už předloni, kdy žádala Královská kanonie premonstrátů o návrat pozemků nedaleko Prahy. Také v tomto případě stát majetek sice vlastnil, ale nenabyl.

Ústavní soud dnes – nikoli poprvé – kritizoval zákonodárce za dlouhodobou neschopnost vyřešit nejasný status majetku, který stát v polovině minulého století vzal církvím a který chtějí církve zpět.