Slavkovský zámek odhaluje vzácný poklad. Ale jen 10 dní

Slavkov u Brna – Jen deset dní bude na zámku ve Slavkově u Brna k vidění sbírka historických listin a mincí. Návštěvníci mohou obdivovat třeba nejstarší dochované městské znakové privilegium, které král Václav IV. udělil Slavkovu v roce 1416. Za poklad pak historici označují soubor stříbrných tolarů z konce 16. a počátku 17. století.

Slavkovský poklad tvoří 36 tolarů. „V té době to bylo opravdu hodně peněz. Jeden tolar byl v té době měsíční mzdou dělníka na vinohradu, zkušený tesař na něj pracoval deset dnů,“ upozornil historik ze slavkovského zámku Martin Rája. Za celý poklad by si jeho majitel mohl koupit malý domek, pole, několik kusů dobytka nebo 30 kilogramů masa.

Stříbrné mince pocházejí především z německých zemí. Českou mincí je pouze jediný tolar, vyražený za vlády Ferdinanda I. Vůbec nejstarší mince pochází z roku 1538 a nechal ji vyrazit saský kurfiřt Jan Bedřich I.

Poklad si někdy po roce 1597 jeho majitel, patrně zámožný slavkovský měšťan, ukryl pod podlahu domu, dnes Sokolského domu na Palackého náměstí. Mince objevili až v roce 1965 zedníci při hloubení sklepa. „Tolary byly uložené v keramické nádobě. Ta se sice rozbila, ale dnes už je slepená,“ dodal Rája.

Historik Martin Rája o vzácných mincích (zdroj: ČT24)

Slavkov si letos připomíná 777. výročí od první písemné zmínky, proto se kurátoři rozhodli vystavit i ty nejcennější listiny ze zámeckých sbírek. Kromě městského znakového privilegia, které Slavkovu udělil na počátku 15. století král Václav IV., budou k vidění například pergamenové listiny českých králů Zikmunda Lucemburského či Vladislava Jagellonského. Prohlédnout si lze také písemné doklady rodu Kouniců, kteří byli majiteli slavkovského panství. Vzácné historické listiny potřebují stálé klima a vlhkost, proto mohou být mimo depozitář jen omezenou dobu, poté se zase vrátí do archivních fondů.

Cennosti budou na zámku vystaveny od 23. května do 1. června. Otevřeno je denně kromě pondělí mezi 9. a 17. hodinou.