Sanace ostravských lagun se zpozdí a vyjde dráž

Ostrava – Vyčištění ostravských ropných lagun, které mělo proběhnout do konce letošního roku, se zřejmě pozdrží. Společnost Geosan group potřebuje více financí na sanaci po chemičce Ostramo a plánuje tak požádat o navýšení zakázky. Kalu je v lagunách totiž více, než se původně odhadovalo. Firma přitom ještě začátkem října tvrdila, že první etapa sanace lagun bude provedena v řádném termínu.

Práce na ostravských lagunách se zřejmě protáhne nejméně o osm měsíců a rozpočet na sanaci se navýší o stovky milionů. Podle výrobního ředitele Geosanu Jiřího Šaldy obsahují laguny o 10 tisíc tun kalu více, než na kolik má sdružení Čistá Ostrava smlouvu. Geosan je vedoucím členem sdružení Čistá Ostrava, které sanaci lagun provádí pro státní podnik Diamo. „Zhruba do tří týdnů chceme připravit veškeré podklady a podat příslušnou žádost. Očekáváme, že se bude jednat o složitý legislativní proces,“ uvedl Šalda v dnešním prohlášení. 

Proti posunutí termínu se staví ostravská radnice. „Nesouhlasíme s prodloužením lhůty, nesouhlasili jsme ani v prvním případě a stejně byla lhůta posunutá. Tady se jen ukazuje, jak omezené pravomoci v této věci město má,“ upozornil primátorův náměstek pro životní prostředí Dalibor Madej.

Čištění lagun již od počátku provází neustálé problémy. Laguny po bývalé chemičce Ostramo jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku. Podle dosavadních údajů v nich bylo uloženo téměř 200 tisíc tun ropných kalů vyprodukovaných jako odpad. Po vytěžení lagun a vyčištění kontaminované zeminy a podzemní vody má na místě vzniknout lesopark.