„První úspěch“ nabízí práci lidem z dětských domovů

Brno - Ojedinělý projekt na pomezí divadla a sociální práce s názvem „První úspěch“ připravilo od prosince 2010 v Brně občanské sdružení Tripitaka. Je určen mladým lidem ve věku 16 až 26 let, kteří vyrůstali bez biologických rodičů, nejčastěji v dětských domovech nebo SOS vesničkách, a kteří se často po opuštění příslušných institucí ocitají bez zkušeností a zázemí dezorientováni v tvrdé pracovní a životní realitě. Z těchto lidí se stali dočasně herci, kteří svůj příběh začínají vyprávět na prknech znamenajících svět v brněnském Centru experimentálního divadla (CED).

V rámci projektu byli vybraní klienti zaměstnáni na částečný úvazek jako herci a profesionální tým zahrnující režisérku, dramaturgyni, scénografa a další divadelní profese je provede základní hereckou přípravou, na kterou navázala realizace jedinečného divadelního představení. „To jsme připravovali od dubna a představení, které hrají, bylo napsáno na základě jejich životních příběhů,“ přiblížil projektový manažer Zdeněk Raiser a jeho iniciátor, který se inspiroval na stáži v dánském městě Aarhus. Podobné divadlo úspěšně pracuje s problémovou dospívající mládeží. Projekt pouze upravil pro české prostředí.

Všichni aktéři představení skutečně prošli dětskými domovy, pěstounskou péčí nebo SOS vesničkami. "Tahle práce je pro ně nějaký základ, ke kterému si mohou najít brigádu. My je směřujeme k tomu, aby si po skončení tohoto projektu našli navazující zaměstnání a dostali se na lepší cestu než tu, kterou se někteří vydali.

Ukázka z představení "První úspěch" (zdroj: ČT24)

Jedním z těch, který prošel „konkursem“ a získal dočasnou hereckou práci, je například i Zoltán. Bydlí v Domě na půli cesty. Už teď má dvě práce, jedna mu vydělává na nájem a druhá na dluhy, které z nerozvážnosti nadělal. „Tahle práce je něčím navíc. Měl bych ukázat svůj příběh od šťastného děcka, co vyrůstalo ve svojí rodině, pak šlo do náhradní péče a pak, když je mu 18, starej se už sám. Takže vlastně padnete úplně na dno, protože nevíte, co dělat, nevíte, jak se chovat, nevíte vůbec nic. Realita je tvrdá,“ vypráví Zoltán.

Projekt počítá se třemi půlročními běhy, každý je vždy pro 10 klientů. Prvních deset vybraných je již naplno zapojeno v hereckých přípravách, ale i v dalších programech, které zahrnují např. finanční poradenství nebo bilanční diagnostiku. První skupina klientů, kteří absolvují tento úvodní běh a rozjíždí tak vlastně celý rok a půl trvající program, je pestrá co do věku, osobní historie, tak i temperamentu a osobního projevu.