Prezident podpořil projekt studentského městečka v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem – Prezident republiky podpořil projekt studentského městečka v Ústí nad Labem. Václav Klaus, kterému ústecká Univerzita J. E. Purkyně udělila čestný doktorát, je přesvědčený, že nový kampus zcela jistě pomůže vzdělanosti v regionu. Termín, kdy budou všichni studenti ústecké univerzity pohromadě, však zatím nikdo nezná.

Jen jediná ulice dělí opuštěný areál bývalé nemocnice od sídla tří univerzitních fakult. To byl také základ projektu nového studentského městečka. Ústecká univerzita zatím sídlí na šestnácti různých místech ve městě. Prezident republiky Václav Klaus je přesvědčený: „Region to určitě potřebuje a všichni rozumíme tomu, že studenti potřebují vhodný prostor.“ Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc dodává: „Druhá věc je samozřejmě prestiž.“

Kampus měla původně vystavět soukromá společnost. Vláda ale nakonec projekt odmítla. Splátky, které by zůstaly na státu, byly příliš vysoké. Senátor Pavel Sušický vysvětluje: „Původní projekt byl okolo sedmi miliard. To bylo neschůdné a tak se projekt zastavil.“ Regionální politici jsou zajedno: peníze na kampus musí přijít z nejrůznějších zdrojů a stavět se bude postupně. Jiří Šulc naznačuje: „Fakulta po fakultě podle toho, jak se seženou peníze.“ Pavel Sušický doplňuje: „Je třeba s tím zahýbat.“

V Ústeckém kraji současně žije jen šest procent vysokoškolsky vzdělaných lidí. Právě studentské městečko by mělo pomoci tento statistický údaj změnit. Rektorka Univerzity J.E. Purkyně Iva Ritschelová podotýká: „Bylo by naivní se domnívat, že v Praze nebo v Brně vysokoškolsky vzděláme lidi a ti potom půjdou do našeho regionu.“ Pavel Sušický s ní souhlasí: „Potřebujeme tady kampus, potřebujeme tady vzdělané lidi. Potom sem natáhneme investory.“ Podle prezidenta Václava Klause je úkolem dneška budování kvality.

Termín, kdy budou všichni studenti ústecké univerzity pohromadě, se zatím nikdo neodvažuje vyslovit. V jednom je ale shoda. Kampus zcela jistě bude.