Přerovské Lýsky hlásí unikát: Vzácné nálezy z doby kamenné

Archeologické nálezy

Archeologové nalezli v Lýskách na Přerovsku nejen šperky z doby bronzové, ale také keramiku z mladší doby kamenné. Objevy učinili na místě, kterým má vést dálnice.

Experti zde objevili unikátní až tři tisíce let staré hroby, keramické nádoby či sadu pazourkových čepelek. „K našemu překvapení jsme zde našli objevy ze dvou kultur. Jednak neolitické kultury s lineární keramikou, kde byly sídlištní objekty, a pak na druhém konci byly objeveny i hroby z období popelnicových polí, což je pozdní doba bronzová,“ sdělil archeolog Arkadiusz Tajer.

Archeologové momentálně zkoumají poslední hrob na tomto nalezišti. Celkově jich odkryli jedenáct. Historicky cenné nálezy leží na úseku mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Práce zde pokračují již třetím rokem.

Většinu nálezů z Lýsek u Přerova už archeologové odvezli do laboratoří. Tam budou teprve pečlivě prozkoumány. Archeologický výzkum bude pokračovat v příštím roce v Předmostí na Přerovsku. To je známo nálezy z doby takzvaných lovců mamutů.

:. Předmostí na Přerovsku láká archeology na další nálezy. 

Vykopali sídliště z doby neolitu

Do průzkumu lokality, kudy dálnice povede, se odborníci pustili už v roce 2013, kdy nejprve v územní archeologické studii vytipovali zhruba šest nalezišť. Začali v Předmostí a poté se posouvali směrem k Lipníku nad Bečvou. V Bohuslávkách například odkryli sídliště kultury s lineární keramikou z období neolitu. Na katastru Trnávky objevili žárové pohřebiště ze starší doby železné, které čítalo téměř 80 hrobů.

„Bylo to nesmírně zajímavé, protože takových pohřebišť nemáme mnoho a už vůbec ne vcelku prozkoumaných. Každý hrob navíc obsahoval značné množství nádob,“ sdělil již dříve Jaroslav Peška z Archeologického centra Olomouc. „Najít pohřebiště je velice vzácné. Většina byla zničena v 50. letech minulého století například při takzvané hluboké orbě nebo rozorávání,“ osvětlil.

Je to obrovská šance nahlédnout do pruhu pravěkého území, je to důležitý výřez. Jde o řez terasou říčky Hané, který začal u Vyškova a skončí v Kroměříži. Pomůže nám to pochopit, jak pravěcí lidé žili a jak pohřbívali své blízké.
Jaroslav Peška
archeolog

Desítky pravěkých hrobů, ale i zachovalé tisíce let staré nádoby a zlaté ozdoby do vlasů objevili odborníci při záchranných archeologických výzkumech také už v roce 2006. I zde hrál hlavní roli archeologický průzkum při výstavbě dálnice D1 na rozhraní Prostějovska a Přerovska. 

Zakázku na stavbu nové dálnice mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou vyhrála stavební společnost Skanska. Stavba 14 kilometrů dálnice D1 by měla vyjít na 2,7 miliardy korun, což je zhruba polovina ceny odhadované Ředitelstvím silnic a dálnic. Novostavba jednoho z posledních chybějících úseků D1 je největší silniční stavbou připravovanou v posledních letech.