Předražená hasičská stanice: Omyl znalce, nebo podvod?

Rychnov nad Kněžnou - O šedesát procent nižší, než byly skutečné náklady, je podle znalce cena areálu hasičů v Rychnově nad Kněžnou. Stát za něj zaplatil přes 230 milionů, znalec areál ohodnotil na 98 milionů. Podle kraje, který objekt vlastní, je rozdíl způsobený metodikou výpočtu znalce a charakterem stavby.

Nově otevřený areál chce kraj převést hasičům. Na to musí mít posudek. Znalec v něm stavbu ocenil jen na 98 milionů korun. „Obě ceny nelze srovnávat. Měl jsem za úkol určit cenu administrativní podle vyhlášek ministerstva financí. A ta může být nižší, než byly skutečné náklady,“ uvedl odhadce Vladimír Neumann.

Za odhadem znalce stojí i kraj. „Cenu stavby v posudku výrazně snižuje takzvaný koeficient prodejnosti, trh s nemovitostmi v kategorii hasičských zbrojnic prostě neexistuje,“ řekl mluvčí Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi.

Reportáž Vlastimila Weinera (zdroj: ČT24)

Oslovení odborníci považují rozdíl mezi cenou v posudku a skutečnými náklady za dramatický a neobvyklý. „Ten rozdíl je zarážející, rozhodně by neměl být tak vysoký. Troufám si tvrdit, že může být deset patnáct procent, ale ne šedesát, navíc když je to novostavba,“ míní stavební odborník Martin Bílek. Že je situace nestandardní, si myslí i soudní znalec Zdeněk Vašata.

Tak vysoký rozdíl může vést k podezření, že stát na zbrojnici zbytečně tratil. „Napadá mě jediné: nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Soukromý sektor si tohle umí velmi dobře pohlídat. Ve veřejném se i v dnešní době bohužel stále dějí takovéto věci,“ prohlásil Bílek. Kraj trvá na svém. Podle slov mluvčího Dioszegiho odpovídá cena za materiál a vykonanou práci platbám.

Výstavba hasičské stanice byla součástí rekonstrukce průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Za chyby při účtování stavby silnic tam kraji hrozí sankce 136 milionů korun. Náměstek hejtmana Helmut Dohnálek, do jehož gesce celý projekt spadá, rozhovor odmítl.

Podle informací z úřadu chce kraj převést stanici hasičům v prosinci. Zatím k tomu ale nemá potřebný souhlas ministerstva financí.