Pražané spotřebovávají o čtvrtinu více vody než ostatní

Praha - Spotřeba vody na obyvatele Prahy byla loni zhruba o čtvrtinu vyšší, než činil celorepublikový průměr. Zatímco průměrná spotřeba na jednoho člena domácnosti činila loni za celé Česko 94,2 litru denně, podle statistiků spotřeboval průměrný Pražan ve stejném období 122 litrů.

Podle ředitelky Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Miloslavy Melounové je vyšší spotřeba vody v hlavním městě způsobena zejména vyššími příjmy jeho obyvatel, kteří jsou v jejich důsledku méně šetrní, a vyšším komfortem bydlení. V Praze také na rozdíl od ostatních regionů prakticky neexistuje zásobování vodou z vlastních zdrojů.

Vyšší než ve zbytku země je v Praze i celková spotřeba vody. Loni dosáhla téměř 190 litrů a republikový průměr převýšila o 43 litrů. Průměrná spotřeba na obyvatele je obecně vyšší ve větších městech. Je zde větší množství průmyslových podniků, úřadů, hotelů či restauračních zařízení, které spotřebu zvyšují.

Češi vodou šetří, spotřeba zvolna klesá

V loňském roce pokračoval v Česku dlouhotrvající trend poklesu spotřeby vody. Průměrná spotřeba celkem poklesla o 6,5 litru na 146,4; domácnosti snížily svou spotřebu o 4,3 litru na osobu a den. Češi začali šetřit vodou po jejím skokovém zdražení v 90. letech. Za posledních 20 let klesla denní spotřeba vody na osobu ze 150 litrů na současných méně než 100 litrů. Podobně je to i v Polsku či na Slovensku, v západní Evropě je ale spotřeba vyšší.

Lidé v důsledku zvyšujících se cen vody používají úsporné vodovodní baterie či pračky. S rozvojem modernějších technologií se snižuje také spotřeba vody v průmyslu či zemědělství, stále více lidí také využívá vlastní studny.

Cestou ke spotřebitelům se ve vodovodním potrubí ztratí asi pětina vody. Přesto se stav lepší, před 20 lety to bylo asi 30 procent. Staré sítě se od revoluce postupně opravují a ztráty někde klesly už na 13 procent. Stará síť je stále ještě především ve velkých městech.